Työmarkkinatorista rekrytoinnin kohtaamispaikka

Työvoimahallinnon uudistaminen työllistymistä tukevaksi on yksi pääministeri Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeista ja digitalisointi hallituksen strategian läpileikkaava teema. Työ- ja elinkeinoministeriö sekä ELY-keskusten ja  TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) ovat rakentamassa täysin uudenlaista digitaalista rekrytointialustakonseptia, jossa rekrytoinnista tehdään tulevaisuudessa ketterää ja nopeaa – kaikille osapuolille. Valmistuessaan Työmarkkinatori yhdistää ensimmäistä kertaa julkiset ja yksityiset palveluntarjoajat keskenään ja […]

Hallituksen kärkihanke: Työnvälitystä uudistetaan – tavoitteena nopeampi työllistyminen

Hallituksen kärkihankkeessa ”Työvoimahallinnon uudistaminen työllistymistä tukevaksi” TE-toimistojen tehtäväksi kirkastetaan työnvälitys. Julkisen työnvälityksen vuoropuhelua ja yhteistyötä työnantajayritysten kanssa vahvistetaan. Yksityisten työvoimapalveluiden roolia erityisesti helpoimmin työllistyvien palveluissa lisätään. Yksityisten työvoimapalveluiden roolia vahvistetaan lisäämällä sekä kumppanuuksia että ostopalveluyhteistyötä. Kärkihankkeen tavoitteena on nopeuttaa työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja edistää osaavan työvoiman saatavuutta.  Ostopalvelu- ja kumppanuusyhteistyöllä pyritään parantamaan työnvälityksen vaikuttavuutta ja […]