Hallituksen kärkihanke: Työnvälitystä uudistetaan – tavoitteena nopeampi työllistyminen 07.03.2017 - TE-digi

Hallituksen kärkihankkeessa ”Työvoimahallinnon uudistaminen työllistymistä tukevaksi” TE-toimistojen tehtäväksi kirkastetaan työnvälitys. Julkisen työnvälityksen vuoropuhelua ja yhteistyötä työnantajayritysten kanssa vahvistetaan.

Yksityisten työvoimapalveluiden roolia erityisesti helpoimmin työllistyvien palveluissa lisätään. Yksityisten työvoimapalveluiden roolia vahvistetaan lisäämällä sekä kumppanuuksia että ostopalveluyhteistyötä.

Kärkihankkeen tavoitteena on nopeuttaa työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja edistää osaavan työvoiman saatavuutta.  Ostopalvelu- ja kumppanuusyhteistyöllä pyritään parantamaan työnvälityksen vaikuttavuutta ja asiakaslähtöisyyttä, lisäämään henkilökohtaisen työnvälityksen ja työnhaun tukea TE-palveluissa sekä etsimään uudenlaisia yritysyhteistyön toimintamalleja.

Vuosien 2016–2017 aikana työ- ja elinkeinoministeriö käynnistää yhdessä yhteistyökumppaneiden, ELY-keskusten, TE-toimistojen ja ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus KEHAn kanssa työnvälityksen pilottikokeiluja. Pilottien tavoitteena on löytää uusia, innovatiivisia keinoja asiakkaiden työllistymiseen, työttömyyden pitkittymisen ehkäisyyn sekä yrittäjyyden edistämiseen.

Tarkempi kuvaus toimenpiteistä

Katso myös: Maakuntauudistus

Lisätietoja: Elisabet Heinonen