Työmarkkinatorista rekrytoinnin kohtaamispaikka 15.03.2017 - Työmarkkinatori

Työvoimahallinnon uudistaminen työllistymistä tukevaksi on yksi pääministeri Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeista ja digitalisointi hallituksen strategian läpileikkaava teema.

Työ- ja elinkeinoministeriö sekä ELY-keskusten ja  TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) ovat rakentamassa täysin uudenlaista digitaalista rekrytointialustakonseptia, jossa rekrytoinnista tehdään tulevaisuudessa ketterää ja nopeaa – kaikille osapuolille.

Valmistuessaan Työmarkkinatori yhdistää ensimmäistä kertaa julkiset ja yksityiset palveluntarjoajat keskenään ja se tarjoaa työnhakijalle, työnantajalle, opiskelijoille ja korkeakouluille mahdollisimman joustavan ja palvelevan kohtaamispaikan. Haku tapahtuu ammattinimikkeiden sijaan osaamistason ja -tarpeiden perusteella. Hakukone hyödyntää sekä semanttista tieto- ja käsitemallia että tekoälyä.

Lanseeraustilaisuus 14.3.2017 käynnisti pilotointiprojektin, jonka tarkoitus on luoda pohja vuonna 2018 avattavaan Työmarkkinatoriin. Pilotointiprojektia vetävät yhdessä työ- ja elinkeinoministeriö, KEHA-keskus sekä seitsemän eri rekrytointialan palveluntarjoajaa. Kohderyhmänä ovat 20–30-vuotiaat työnhakijat, sekä työnantajat ja korkeakoulut.

Pilotointiprojektin aikana käyttäjiltä kerätään palautetta sivustosta ja sen toiminnasta, jotta varsinaisen Työmarkkinatorin käyttöönotto palvelee parhaalla mahdollisella tavalla heti sen avaamisesta lähtien. Palautetta ja ideoita kerätään mm. eri sidosryhmille järjestettävissä työpajoissa, hackathoneissa ja yhteistyökumppaneiden avulla. Tällä hetkellä hankkeella on yli 50 yhteistyökumppania. Rekrytointialan palveluntarjoajille järjestetään toukokuussa erillinen työpaja, jossa keskustellaan Työmarkkinatorin tarjoamista yhteistyömahdollisuuksista.

Lisätietoa:

  • KEHA-keskus, hankejohtaja Mikko Rantahalme ja kehittämisjohtaja Vesa Jouppila (etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi)

Pilotissa mukana: Vainu, Me2We, Treamer, Tiitus, Duunitori, Palkkaus.fi sekä Valmennuskeskus Public