Vaikuta jakamistalouden kehittymiseen – TEM pyytää lausuntoa haasteista ja kehittämistarpeista

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa jakamistalouden säädösympäristön haasteita ja kehittämistarpeita koskevasta selvitysluonnoksesta, joka on laadittu TEM:n johdolla toimineessa,  eri ministeriöiden ja virastojen asiantuntijoista koostuvassa poikkihallinnollisessa virkamiesverkostossa. Muistiossa on käyty läpi keskeiset jakamistalouteen liittyvät lainsäädäntöalat ja tunnistettu niihin liittyvät tyypilliset haasteet. Tehtyjen havaintojen pohjalta esitetään selvityksen lopussa joukko toimenpide-ehdotuksia. Jakamistalouden ennustetaan kasvavan nopeasti Toistaiseksi jakamistalous on […]