Ideat lensivät Työmarkkinatori-työpajassa Turussa 16.10.2017 - Työmarkkinatori

Työmarkkinatori Turku
Turun-työpajassa esille nousi, miten hienoa oli, että Työmarkkinatorin kehittämiseen paneuduttiin aidosti yhdessä.

Työpaja, jossa pääsee osallistumaan Työmarkkinatorin kehittämistyöhön ja hyppäämään asiakkaan rooliin kiinnosti varsinaissuomalaisia TE-toimiston sidosryhmien edustajia ja TE-toimiston omaakin väkeä selvästi, sillä työpajassa mukana oli lähes 30 henkilöä.

Yhteinen ideointi oli mieluinen tapa työskennellä ja erityisen hyvänä pidettiin sitä, että mukana oli väkeä hyvin monenlaisista organisaatioista: Turun kaupungilta, palveluntuottajilta, hankkeista, henkilöstöpalveluyrityksistä sekä TE-toimistosta. Vain nuoria osallistujia olisi toivottu joukossa olevan enemmän. Työpaja oli myös hyvä tilaisuus verkostoitua ja saada uusia kontakteja.

Osallistujat kommentoivat työpajan ilmapiiriä tähän tapaan:

”Parasta oli, että työpaja oli avoin keskustelufoorumi, jossa kenenkään ei tarvinnut olla oma yrityshattu päässä vaan kehittämiseen paneuduttiin aidosti yhdessä”.

”Jännää, että kehitystyöhön pääsi mukaan jo tässä vaiheessa.”

”Kaikki olivat selkeästi varanneet tähän aikaa. Asiaan keskittymistä ja työskentelyintoa kuvasti hyvin se, että kenelläkään ei tuntunut olevan puhelintakaan päällä”.

”Työmarkkinatorin kehittämisessä ei ole olennaista mitä tehdään vaan se kuka/ketkä tekevät. ”

Myös mahdollisista haasteista keskusteltiin. Mietittiin onko kaikilla yrityksillä rekrytointiin omaa CRM:ää tai sitä, että yritykset eivät aina laita kaikkia avoimia paikkoja verkkoon näkyville. Myös +55 vuotiaiden työnantajien mahdollinen kynnys palvelun käyttöön mietitytti joitakin osallistujia. Työmarkkinatorin arveltiin palvelevan niitä työnhakijoita, joilla on edellytykset helposti sijoittua työmarkkinoille mutta ei samalla tavalla vaikeammin työllistyviä.

Viisi ideaa Työmarkkinatorin lisäpalveluista

Työpajassa syntyi viisi erilaista ideaa: Yrittäjän palveluarviointiin liittyvä idea, Ensitreffit toimistolla, Subtanssi-coaching -palvelu, Treffit ammattilaisten kanssa, ja vastavalmistuneen Omakoutsi -palvelu.

Ideat:

Ykköstiimi
Idea: Yrittäjän palveluarviointi? vai Palvelutarpeen arviointi? -> toimintaseteli yritykselle.
Yrittäjäkin voi tarvita monenlaisia palveluta vaikka tarvetta ei välttämättä yrityksessä itse tunnistetakaan.
Yrittäjälle voisi olla tarjolla palveluseteli, jonka voisi käyttää ostamalla arviointipalvelua, jossa kartoitettaisi millaiset palvelut yritykselle voisivat olla tarpeen.

Kakkostiimi: Ensitreffit toimistolla.
Työnantajan tarve -> käydään videokeskustelu työnantajan ja konsultin välillä, osaajaprofiilin määrittäminen. Sitten käydään keskustelu työnhakijan ja konsultin välillä.
-> järjestetään videoyhteys työnantajan ja työnhakijan välille. Mahdollisesti myös työyhteisörekry, jossa pomo ei ole lainkaan paikalla. Joko livevideot tai nauhoitteet. -> Työsuhteen alkuun järjestetään vielä rekrykokeilu.

Kolmostiimi
Asiakas: ICT-alan osaaja 50v keskiössä. Syvää erityisosaamista kapealta alalta.
Idea: Substanssi-coaching valmennus
Alanvaihtaja tapaa F2F työnhakuvalmentajan, jonka kanssa käytetään aikaa oman osaamisen tunnistamiseen -> työnhakija saa oman valmennustiimin -> tavoitteena syvällisempi osaamisen tunnistaminen, verkoston kasvattaminen ja työpaikan löytyminen verkoston kautta. Valmennustiimi hakee työnhakijalle mahdollisuuksia.

Nelostiimi
Asiakas: Alanvaihtaja
Treffit ammattilaisen kanssa. Alanvaihtajalle ”Reality check” eli mahdollisuus tutustua alan työolosuhteisiin ja vaatimuksiin. Tiedonhankinta: Kysy ammattilaiselta (esim. chatilla)
F2F: Kohtaa ammattilainen (esim. videoyhteydellä)
Ammattielämys -> päiväksi töihin
Palvelun tarjoaa oppilaitos, joka lopulta tulee kouluttamaan työnhakijan uudelle uralle.

Viitostiimi
Asiakas: vastavalmistunut työnhakija
Omakoutsi -palvelu
Uran alkuvaiheen työnhakijat & uran loppuvaiheen työntekijät yhdistetään tässä palvelussa jossa konkarit toimivat mentoreina alalle hakeville työnhakijoille. Palvelusetelillä maksetaan korvausta mentorille. joka on omasta työstä poissa käyttäessään aikaa työnhakijan mentorointiin.

Lisätietoja:

Petri Tuomela, kehittämisasiantuntija, petri.tuomela@ely-keskus.fi, p. 0504143155
ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus)

twitter.com/tyomarkkinatori

#työmarkkinatori #uudistajat