Ensikertalaisten työnhaun ongelmiin uusia ideoita Dashista 14.11.2017 - TE-digi

Työmarkkinatoria kehitettiin Euroopan suurimmassa muotoiluun keskittyneessä yhteiskehittämistapahtumassa Dash-design-hackathonissa 3.11.– 5.11.2017. Työmarkkinatorin Hack the Job -haasteen voittajaksi selvisi nuorten ensikertalaisten työnhakua tukeva Mentori-alusta.

Kolmeen eri osaan jakautuvan alustan tehtävänä on kannustaa nuoria työnhakijoita jatkamaan työnhakua kokemuksen puutteesta sekä hakuprosessin aikana saamastaan negatiivisesta palautteesta huolimatta.

Alustan kaksi osiota auttavat työnhakijaa tunnistamaan itsessään piileviä ominaisuuksia ja taitoja, jotka voivat olla hyödyllisiä työnhaussa sekä ylläpitämään työnhakumotivaatiota ja itsensä kehittämistä pelillistämisen avulla. Alustan kolmas osio sisältää uudenlaisen mikrotyöhön keskittyvän työnhakualustan, jonka avulla työnhakija voi kartuttaa olematonta työkokemustaan. Alusta myöntää työpaikan sille työnhakijalle, jolla on vähiten kokemusta.

Etsitään ratkaisuja ongelmiin

Työmarkkinatorin Hack the Job -haasteeseen osallistui noin 40 henkilöä seitsemässä eri joukkueessa. Uusia palvelukonsepti-ideoita syntyi useita ja käyttäjäkokemusta kyettiin parantamaan useilla osa-alueilla. Kaikki osallistujajoukkueet kehittivät viikonlopun aikana ratkaisukonsepteja, jotka joko suoraan paransivat työllistymisen mahdollisuuksia tai vaihtoehtoisesti paransivat jo nykyisiä työnhakuprosesseja.

Ensimmäistä kertaa järjestettävä Dash nosti muotoiluajattelun ja poikkitieteellisyyden teemakseen. Yli 200 osallistujan tapahtumassa kehitettiin niin palvelukonsepteja kuin käyttäjäkokemusta viidessä eri haastekategoriassa kuten terveydenhuolto ja tilasuunnittelu.

Dashissa nuoret opiskelijat kehittivät ratkaisuja työllistymisen haasteisiin yhteiskehittämisen merkeissä. Keskustelun keskiöön nousivat nuorten työnhaun vaikeus, nykyisten palveluiden jäykkyys sekä työnhakijan osaamisen ja asenteen esille tuominen.

Olennaisena osana hackathoniin kuuluu alkuperäisten ongelmien kyseenalaistaminen. Tarkoituksena on tarkastella ongelmia niiden näkökulmasta, jotka ongelmista eniten kärsivät. Tämän takia Dashin osallistujille annettiin kahden edeltävän viikon aikana mahdollisuus perehtyä haasteen taustoihin tarkemmin ja suorittaa omaa ongelmiin liittyvää taustatutkimusta.

Voittajajoukkue selvittää parhaillaan alustan jatkokehitysmahdollisuuksia Työmarkkinatorin kanssa.

Lue lisää Dash-hackathon-tapahtumasta osoitteessa http://www.thedash.fi/.