Pehmeiden taitojen kuvaamisen kehittäminen vei voittoon Työmarkkinatorin Ultrahack-haasteessa 24.11.2017 - TE-digi

Työmarkkinatorin kehittämisen hackathon-kiertueen matka jatkui Dash-muotoiluhackathonin jälkeen Ultrahackiin, joka järjestettiin 17.–19.11.2017. Ultrahackissa kahdeksan poikkitieteellistä tiimiä jatkoi syksyn aikana ideoimiensa ratkaisujen kehittämistä. Nämä kahdeksan tiimiä valittiin paikalle Työmarkkinatorin haasteeseen hakeneen yli 20 tiimin joukosta.

Myös Ultrahackissa haasteen pääotsikko oli työllisyyspalveluiden kehittäminen, jota ohjeistettiin kuudella alaotsikolla oikean suunnan löytymiseksi. Tiimien ratkaisut jakautuivat työn hakemisen, osaamisen kuvaamisen ja kehittämiseen sekä osatyökykyisten työllistymisen liittyvien alle. Erityisesti CV:n uudenlaiset käyttömahdollisuudet osaajaprofiilin luomisprosessissa kiinnostivat tiimejä.

Työmarkkinatorin haasteen voittajaksi valikoitui Fedoor-tiimi, jonka tavoitteena oli ratkaista osaamiseen sekä pehmeiden ja kognitiivisten taitojen kuvaamiseen liittyvät haasteet. Fedoorin työssä ainutlaatuista oli osaajaprofiilin visuaalinen kuvaaminen niin, että se huomioi sekä teknisiä että pehmeitä taitoja, kokemusta ja ajattelutapoja. Jo työpaikkailmoitusten semanttinen analysointi ja visuaalinen kuvaaminen suhteuttamalla osa-alueet toisiinsa on innovaatio.

Miten kuvata työnhakijan ajattelu- ja ongelmanratkaisutaitoja?

Fedoorin työ tuo matchingominaisuuksiensa sekä visuaalisten toimintojensa kautta käyttäjälle selkeyttä ja mahdollisuuden löytää juuri sopivat työkalut omaan työnhakuun.

– Työnhakijoiden omien ajattelu- ja ongelmanratkaisutapojen kuvaaminen sekä niiden kohdentaminen yrityksen arvoihin ja toimintatapoihin soveltuviksi on suuri mutta mielenkiintoinen haaste, kertoivat Georgia Panagiotidou ja Amir Malekpour, jotka olivat kolmihenkisestä tiimistä paikalla Ultrahackissa. Tiimin kolmas jäsen, Javad Hashemi, suoritti aktiivisen hackathon-viikonloppunsa etänä.

Työmarkkinatorin Ultrahack-haasteen erityismaininnan sai Perfect Career Organizer -tiimi, joka kehitti työnhakijaa palvelevaa Careal-työnhakusovellusta. Careal on tehtävänhallintapohjainen verkkopalvelu joka antaa mahdollisuuden työnhakuun liittyvien tehtävien seuraamisen, ajoittamiseen ja prosessiin liittyvään statistiikkaan perehtymiseen. Duunitorin ohjelmointirajapintaa käyttämällä tiimi hyödynsi työpaikkailmoitusdataa ja kehitti prototyypin palvelusta, jossa pystyy merkitsemään tehtäviä työilmoituksille, kokoamaan lisäinformaatiota ja seuraamaan omaa edistymistään työnhakuprosessissa.

Toisin kuin marraskuun alun Dash-muotoiluhackathonissa, Ultrahackissa Työmarkkinatori haki vahvemmin teknologiaan pohjautuvia kokonaisuuksia. Haastekuvauksessa oli painotettu innovatiivisia liiketoimintamalleja sekä palvelukonsepti-ideoita, joissa hyödynnettäisiin moderneja ja toimivia teknologiaratkaisuja. Osallistujilta odotettiin innovaatioita palvelukonsepti-ideoissa vahvalla teknologiapainotuksella.
Työmarkkinatori hakee hackathoneista innovaatioita, jotka pystyttäisiin viemään tuotantoon jossain vaiheessa Työmarkkinatorin kehityskaarta. Työmarkkinatorin ensimmäinen osio, hakupalvelun betaversio aukeaa käyttäjille helmikuussa 2018.

Lisätietoja:

www.fedoor.com/

Työmarkkinatori Dash-muotoiluhackathonissa
Lue lisää Työmarkkinatorin kehityksestä