Työmarkkinatori sai hackathoneista uusia ratkaisumalleja vanhoihin ongelmiin

Marraskuun aikana Työmarkkinatori osallistui kolmeen kansainväliseen hackathoniin. Tapahtumien avulla pyrittiin löytämään täysin uudentyyppisiä lähestymiskulmia, joilla voitaisiin tulevaisuudessa ratkaista työnvälityksen ongelmia. Ideoita haettiin myöhemmin rakentuvan, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat mukaan ottavan Työmarkkinatorin ”ekosysteemin” kehitykseen. Tässä palvelujen kokonaisuudessa Työmarkkinatorin hakupalvelu tulee olemaan yksi palvelu muiden joukossa – vaikka aluksi helmikuussa 2018 avattava hakupalvelun betaversio onkin Työmarkkinatorin […]