Työmarkkinatori sai hackathoneista uusia ratkaisumalleja vanhoihin ongelmiin 12.12.2017 - TE-digi

Marraskuun aikana Työmarkkinatori osallistui kolmeen kansainväliseen hackathoniin. Tapahtumien avulla pyrittiin löytämään täysin uudentyyppisiä lähestymiskulmia, joilla voitaisiin tulevaisuudessa ratkaista työnvälityksen ongelmia.

Ideoita haettiin myöhemmin rakentuvan, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat mukaan ottavan Työmarkkinatorin ”ekosysteemin” kehitykseen. Tässä palvelujen kokonaisuudessa Työmarkkinatorin hakupalvelu tulee olemaan yksi palvelu muiden joukossa – vaikka aluksi helmikuussa 2018 avattava hakupalvelun betaversio onkin Työmarkkinatorin ainoa palvelu.

Junctionin, Ultrahackin ja The Dashin kautta Työmarkkinatori haastoi yli 5000 kehittäjää ja kymmenittäin tiimejä ympäri maailmaa mukaan Työmarkkinatorin innovaatio- ja kehitystyöhön. Tapahtumat kokosivat osallistujia ympäri maailmaa, joten kehitystyöhön saatiin kansainvälistä osaamista ja näkökulmia.

Kolmen hackathonien välillä oli selkeä linkitys toisiinsa. The Dash -hackathonissa ideoitiin palvelukonsepteja työnhakijoille sekä työnantajille. Ultrahackissä ideoita oli mahdollisuus jatkokehittää monialaisissa tiimeissä ja Junctionissa osallistujilla oli mahdollisuus toteuttaa ensimmäiset versiot palveluistaan. Itse tapahtumaan osallistui kansainvälisiä ohjelmistokehittäjiä huippuyliopistoista (esim. Massachusetts Institute of Technology, MIT) sekä ohjelmistotaloista.

Dashissa olleista haasteista Työmarkkinatorin haaste oli suosituin ja sitä ratkomaan olisi halunnut päästä 240 ihmistä, joista 40 valittiin mukaan. Ultrahackissa suomalaisen työelämän haasteita käytiin läpi hyvin kansainvälisin voimin – yhdeksässä haasteen vastaanottaneessa tiimissä oli jäseniä kymmenestä eri maasta. Junctionissa oli ohjelmistokehittäjien vuoro ja siellä Työmarkkinatorin haasteeseen otti osaa 14 tiimiä.

Hackathonien voittajat sekä muutama erityismaininnan saanut tiimi kutsuttiin Pasilaan 29.11.2017 tapaamaan Työmarkkinatorin tekijöitä ja esittelemään ratkaisuehdotuksiaan. Tapaamisen jälkeen osa tiimeistä on jatkanut innovaatioiden jatkokehittelyä yhteistyössä keskenään, keräten parhaat ajatukset yhteen.

Hackathoneissa syntyneet ideat on nyt koottu yhteen ja niiden käyttökelpoisuutta Työmarkkinatorin jatkokehityksessä arvioidaan. Itse ratkaisut kuuluvat tiimeille, mutta Työmarkkinatorilla on mahdollisuus ehdottaa tiimeille yhteistyötä.

Työmarkkinatorin tulevaisuuteen näkemyksiä Oulusta, Rovaniemeltä, Jyväskylästä ja Turusta

Työmarkkinatori kiersi syksyn aikana Oulussa, Rovaniemellä, Jyväskylässä ja Turussa. Kiertueen tavoitteena oli jakaa tietoa myöhemmin rakentuvan Työmarkkinatorin ”ekosysteemin” kehitys- ja visiotyöstä sekä ennen kaikkea saada maakuntien toimijoiden näkemykset ja visiot mukaan kehitystyöhön.

Työmarkkinatorin hakupalvelun ympärille suunniteltu, ulkopuoliset toimijat mukaan ottava laaja alusta (”ekosysteemi”) sai työpajoissa kannatusta ja innostusta. Myös uudet ketterät ja asiakaslähtöiset tavat kehittää ja osallistaa asiakkaita ja kumppaneita saivat kiitosta. Vastaavia työpajoja toivottiin lisää jatkossa, jotta maakuntien ääni kuuluisi entistä paremmin kehitystyössä.

Työpajoissa innovoitiin uusia palveluita ja tuotteita osaksi Työmarkkinatorin ekosysteemiä. Suurimmaksi haasteeksi erityisesti digitaalisella alustalla tapahtuvassa työnhaussa nostettiin oman osaamisen tunnistaminen, sanoittaminen ja kehittäminen. Moni tiimi keskittyikin näiden haasteiden ratkaisemiseen.

Lisätietoja:

Mikko Rantahalme, hankejohtaja, TE-digi, p. 0295 020 306

Petri Tuomela, kehittämisasiantuntija, p. 050 414 3155