Työmarkkinatorin Hakupalvelussa ammattitermistössä päivityksiä sekä käytettävyyden parannuksia 28.06.2018 - TE-digi

Työmarkkinatorin Hakupalveluun on päivitetty uusin versio (1.0.3.) ammatti- ja osaamisluokitus ESCOsta. ESCO on Euroopan komission ylläpitämä ammattitermien ja osaamisten luokitusjärjestelmä (https://ec.europa.eu/esco/portal). Työmarkkinatori kansallistaa ESCO-termistöä osana kehitystyötä. Kehitystyö jatkuu läpi kesän.

Palveluun on tehty useita palautteiden kautta saatuja korjauksia käytettävyyden parantamiseksi, jotka hyödyntävät etenkin mobiilikäyttäjiä. Työilmoitusten kohtaantolaskentaa on myös kehitetty. Työnhakijat näkevät yhä tarkempia ja paremmin profiiliaan vastaavia työilmoituksia.

Hakupalvelun kehittäjätiimi kiittää kaikkia tähän mennessä palautteita antaneita sekä käytettävyystestaukseen osallistuneita asiantuntijoita, työnhakijoita ja TE-toimiston asiantuntijoita. Käytettävyystestauksia jatketaan syksyllä.

Työmarkkinatorin Hakupalveluun pääset Työmarkkinatorin etusivun tyomarkkinatori.fi kautta tai suoraan osoitteesta hakupalvelu.tyomarkkinatori.fi. Työmarkkinatorin tuoreimmat uutiset löydät Twitteristä ja LinkedInistä

Hyvää kesää!