Työmarkkinatorin Hakupalvelun profiilin täyttö on nyt entistä helpompaa

Työmarkkinatorin Hakupalveluun on tehty 14.9.2018 päivityksessä useita pieniä uudistuksia, jotka sujuvoittavat palvelun käyttöä sekä työnhakijan että työnantajan kannalta. Merkittävin uudistus koskee ammatin valitsemista profiilin luonnin yhteydessä: kun käyttäjä valitsee ammatin, hänelle ehdotetaan ensimmäiseksi niitä osaamisia, joita muut samaa ammattinimikettä käyttävät ovat itselleen valinneet. Tämä helpottaa profiilin täyttämistä huomattavasti, sillä useimmissa ammateissa on yhteisiä ydinosaamisia, joita […]