Työmarkkinatorin Hakupalvelun profiilin täyttö on nyt entistä helpompaa 14.09.2018 - Työmarkkinatori

Työmarkkinatorin Hakupalveluun on tehty 14.9.2018 päivityksessä useita pieniä uudistuksia, jotka sujuvoittavat palvelun käyttöä sekä työnhakijan että työnantajan kannalta. Merkittävin uudistus koskee ammatin valitsemista profiilin luonnin yhteydessä: kun käyttäjä valitsee ammatin, hänelle ehdotetaan ensimmäiseksi niitä osaamisia, joita muut samaa ammattinimikettä käyttävät ovat itselleen valinneet. Tämä helpottaa profiilin täyttämistä huomattavasti, sillä useimmissa ammateissa on yhteisiä ydinosaamisia, joita nyt saadaan hyvin tuotua käyttäjälle näkyviin.

Sama uudistus näkyy myös työnantajapuolella: työpaikkailmoitusta jättävä työnhakija saa ensimmäisenä näkyviin osaamiset, jotka kyseiseen ammattiin on liitetty kaikkein useimmin.

Myös pääkirjautumissivua on uudistettu. Kirjautumissivulta saa nyt perustiedot siitä, mitä tulee kirjautumisen yhteydessä tulee ottaa huomioon työnhakijana ja työnantajana. Erityisesti työnantajan roolissa kirjautumista on ohjeistettu paremmin sekä kehitetty käyttäjäpalautteiden avulla.

Työnantajakin kirjautuu henkilökohtaisilla tunnuksilla

Toisin kuin TE-palveluiden sähköisissä palveluissa, Työmarkkinatorilla työnantaja kirjautuminen perustuu henkilökohtaisilla tunnuksilla tunnistautumiseen. Toisin sanoen työnantaja tai työnantajan edustaja kirjautuu palveluun ensin yksityishenkilönä (esim. henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla), jonka jälkeen varmistetaan Suomi.fi-valtuuksista, että käyttäjällä on oikeus yritystunnuksilla toimimiseen.

Näiden lisäksi palveluun on tehty useita pienempiä käyttöä helpottavia uudistuksia.