Työn ja osaamisen ESCO-käsikirjasta ilmestyi suomenkielinen versio 20.11.2018 - TE-digi

Työmarkkinatorin Hakupalvelussa on kokeiltu eurooppalaisen ESCO-luokituksen osaamisen käsitteitä. Jatkossa Työmarkkinatorilla käyttäjille näkyvää luokitusta tullaan täydentämään myös tekoälyn avulla, mutta ESCO:n ammattiluettelosta tulee se pohja, joka mahdollistaa työpaikkatietojen ja työnhakijoiden tietojen sujuvan siirtymisen Työmarkkinatorin ja muiden Euroopan maiden välillä.

Nyt englanninkielisestä ESCO Handbook -julkaisusta on ilmestynyt suomenkielinen käännös, ESCO-käsikirja. Käsikirjassa kerrotaan yleisellä tasolla luokituksesta ja sen kehittämisestä, luokituksen erilaisista käyttötarkoituksista ja siitä kuinka luokituksen on suunniteltu sopeutuvan muutoksiin työmarkkinoilla.

Hakupalvelussa kokeillaan, miten työt ja niiden tekijät löytävät toisensa helposti ja nopeasti. Palvelussa käytetään eurooppalaista, monikielistä taito-, osaamis-, tutkinto- ja ammattiluokitusta, jonka kehittämisestä on vastannut Euroopan komissio. Olemme tutkineet ja käyttäneet palvelua kehittäessämme ESCO-luokituksen kahta osiota: ammatti ja taito. Ammatteja luokituksessa on noin 3000 ja taitoja yli 13 000. Näiden kahden osion käsitteet on määritelty ja kytketty toisiinsa.

Osaamisissa yritetään ennakoida tulevaa

Keskeistä esimerkiksi ammatin kuvaamisessa on ymmärtää, mistä ammatissa on kyse ja miten se eroaa muista ammateista. Jokaiseen ammattiin liittyy sekä olennaisia eli ammatissa vaadittavia että vaihtoehtoisia tietoja, taitoja ja osaamista koskevia käsitteitä. Sähköasentajan tulisi osata mm. ”asentaa pistorasioita” ja ”testata sähkölaitteita”, mutta jos rakennuksessa hyödynnetään aurinkoenergiaa, niin sähköasentamiseen liittyvää osaamista onkin tarkennettava sellaisella taidolla kuin ”kiinnittää aurinkosähköpaneeleja”. Tämän uusiutuvien energioiden käyttöön liittyvä taidon on arvioitu olevan Euroopan työmarkkinoiden kannalta niin tärkeä, että sen vuoksi on määritelty uusi ammatti (sähköasentaja, aurinkoenergia).

ESCO-käsikirjan sähköiseen versioon pääset tutustumaan tästä.