Ministeriöiden kansliapäälliköt: Työmarkkinatori yksi keinoista päästä 80 prosentin työllisyyteen 08.02.2019 - TE-digi

Ministeriöiden kansliapäälliköt ovat tuoreessa ”Mahdollisuudet Suomelle” -yhteisjulkaisussaan nostaneet Työmarkkinatorin esille esimerkkinä keinoista, jolla Suomen tulee pyrkiä pitkällä tähtäimellä 80 prosentin työllisyysasteeseen.

Kansliapäälliköiden julkaisussa painotetaan että ”työllistymistä tukevia palveluja tulee parantaa, esimerkiksi digitaalinen Työmarkkinatori, jatkuvan oppimisen reformi ja uudistumiskykyiset kasvupalvelut vievät eteenpäin. Jotta työllisyysastetta voidaan nostaa, työn tulee olla vetovoimaista ja työvoiman osaavaa ja työkykyistä.”

Keskeisiä keinoja työllisyysasteen nostamiseksi ovat myös työperäisen maahanmuuton lisääminen sekä Suomessa jo olevien maahanmuuttajien työllisyyden parantaminen. Kaikkien väestöryhmien osaamisen hyödyntäminen sekä uusien osaajien houkuttelu maahan, asettautuminen ja täällä pitäminen vaativat valtion, kaupunkien, oppilaitosten, yritysten ja muiden toimijoiden saumatonta ja pitkäjänteistä yhteistyötä. Kansliapäälliköt huomauttavat, että jo tehdyt ohjelmat työperusteisen maahanmuuton lisäämiseksi ja hyvien väestösuhteiden kehittämiseksi ovat oikeansuuntaisia mutta riittämättömiä pitkällä aikavälillä ja niitä tulee vahvistaa.

Oman osaamisen jatkuva kehittäminen tärkeää kaikille

Työmarkkinatori kytkeytyy myös toiseen kansliapäälliköiden hahmottamaan kokonaisuuteen, osaamisen kehittämiseen. Jatkuvan oppimisen on jatkossa katettava kaikki väestöryhmät. Nykyisten osaamisen ja koulutuksen järjestelmien ja palveluiden tulee ihmisen elämänkaaren kaikissa vaiheissa tarjota ihmisille yhdenvertaisia mahdollisuuksia. Yhdenvertaisuutta haastaa aikuiskoulutuksen kasautuminen vain osalle väestöä. Tulevaisuudessa on kyettävä nostamaan kaikkien koulutus- ja osaamistasoa sekä valmiuksia elinikäiseen oppimiseen.

Yksi Työmarkkinatorin keskeisistä sisällöistä tulee olemaan oma osaamisen ja sen puutteiden tunnistaminen. Tulevaisuudessa Työmarkkinatori voisi muun muassa ehdottaa ihmisen työtaustan, osaamisen ja kiinnostuksen kohteiden perusteella sopivia koulutuksia ammatteihin, joissa on hyvät tulevaisuudennäkymät.

Lue lisää: Mahdollisuudet Suomelle (VN 2019)