Uusi versio Työmarkkinatorista käyttöön syyskuussa 2019 06.05.2019 - TE-digi

Uudistettu Työmarkkinatori otetaan käyttöön syyskuussa 2019. Uuden version näkyvimmät muutokset ovat uusi, asiakkaiden kanssa yhdessä suunniteltu käyttöliittymä sekä paljon uusia, asiakaslähtöisiä tietosisältöjä. Myös Työmarkkinatorin visuaalinen ilme uudistuu.

Uusina ominaisuuksina Työmarkkinatorille tulevat ilman kirjautumista toimivat tilannelähtöiset opastukset julkisten palveluiden tarjontaan (esim. henkilöasiakkaan ”Kiinnostunut itsensä työllistämisestä” ja ”Työtön tai jäämässä työttömäksi” -paketit sekä työnantaja-asiakkaan ”Haluan palkata työntekijän” ja ”Haluan kehittää henkilöstöä” -paketit). Ammatinvalintaan apua tarjoavat ammattien ja ammattialojen kuvaukset sekä eri alojen ammattilaisten haastattelut.

Nykyisestä Hakupalvelusta siirtyvät toiminnot säilyvät vahvaa kirjautumista vaativina. Työnhakijan keskeisiä toimintoja ovat mm. työnhakuprofiilin luominen ja palvelun antamat työpaikkaehdotukset. Työnantajan keskeisiä toimintoja ovat ehdotukset työpaikkaan osaamisensa puolesta parhaiten sopivista työntekijöistä sekä mahdollisuus lähettää viestejä kiinnostavan hakuprofiilin julkaisseille.

Syyskuun uudistuksessa on ensisijaisesti kyse siitä, että Työmarkkinatorin nykyiset palvelut kootaan uudelle helppokäyttöiselle alustalle. Syksyn ja talven 2019–2020 aikana parannetaan ja laajennetaan palveluja. Kehityksessä ovat mm. kirjautumattoman käyttäjän työpaikkahaku, helpompi työnhakuprofiilin täyttö sekä Työmarkkinatorin tekemien työpaikkaehdotuksien osuvuuden parantaminen. Lisäksi tulossa on Työmarkkinatorin yhteistyökumppaniverkostoon liittyminen ja yhteistyökumppaneille mahdollisuus tuoda työelämään liittyvien palveluidensa linkit Työmarkkinatorille.

Työmarkkinatorin tärkein tavoite on kohtaannon parantaminen: Työnhakijalle tämä tarkoittaa uuden työpaikan löytämistä mahdollisimman nopeasti ja työnantajalle sitä, että avoimeen työpaikkaan löytyy osaaja mahdollisimman nopeasti. Tulevaisuudessa kohtaanto paranee kumppaniyritysten palveluun tuomien työpaikkojen ja koulutusmahdollisuuksien avulla.

Työmarkkinatorin avulla Suomeen osaajia ympäri maailmaa

Työmarkkinatorin englanninkielisen version nimeksi vaihtuu syksyllä Job Market Finland. Palvelu toimii tulevaisuudessa yhtenä kanavana kansainvälisten osaajien saamiseksi Suomeen.

Yhteistyö työ- ja elinkeinoministeriön alaisen, kansainvälisten osaajien houkutteluun keskittyneen Talent Boost -ohjelman kanssa on käynnistynyt. Nyt hahmottelemme konkreettisia muotoja sille, miten Job Market Finland voi tulevaisuudessa parhaalla mahdollisella tavalla lisätä Suomen tunnettuutta kansainvälisillä osaajamarkkinoilla. Käytännössä palvelu voi muun muassa tuoda esiin työpaikat ja uramahdollisuudet Suomessa sekä kertoa Suomessa työskentelyn parhaista puolista.

Yhteistyölle vauhtia antoivat Talent Boost -verkostoitumispäivät, jossa tarpeista ja toiveista päästiin keskustelemaan. Sidosryhmillä oli tilaisuus kuulla ja erityisesti kysellä Job Market Finlandin kehityksestä.

Rajapintojen avulla kumppanit liittyvät osaksi Työmarkkinatori-kokonaisuutta

Työmarkkinatorin kehitystyöhön kuuluu teknisten rajapintojen uudistaminen tai kokonaan uusien toteuttaminen. Rajapintojen avulla Työmarkkinatorin kumppaniyritykset voivat tuoda omia työpaikkojaan tai koulutustietojaan Työmarkkinatorille sekä hyödyntää Työmarkkinatorilla jo olevia tietoja.

Rajapintatyössä on kehitetty ensin työpaikkatietojen tuonti-rajapintaa, jonka jälkeen vuorossa on vienti-rajapinta. Rajapintatyötä tehdään yhteistyössä niitä tulevaisuudessa hyödyntävien sidosryhmien ja yhteistyökumppanien kanssa, jotta rajapinta vastaisi mahdollisimman laajasti niin Työmarkkinatorin kuin työnantajien, ohjelmistotalojen ja muiden sidosryhmien tarpeita. Rajapintatyössä huomioidaan nykyteknologian mahdollisuudet sekä ketterä tekeminen palautteen pohjalta. Ohjelmistotalojen toimijoille järjestetään työpaja rajapintatyön kehityksestä pe 17.5.2019.

Henkilö- ja yritysasiakkaan sähköiset palvelut Työmarkkinatorille

Työmarkkinatorille rakennetaan parasta aikaa kokonaan uusia, helppokäyttöisiä sähköisiä asiointipalveluita henkilö- ja yritysasiakkaille. Nämä palvelut tulevat korvaamaan nykyiset te-palvelut.fi:n Oma asiointi -palvelut. Esimerkiksi työttömäksi työnhakijaksi ilmoittaudutaan tulevaisuudessa Työmarkkinatorin sähköisen asioinnin kautta.

Sähköisen asioinnin uudistus on osa TE-digi-hankkeessa toteutettavaa asiakkuudenhallinnan uudistusta. Uudistettujen asiointipalvelujen arvioidaan tulevan käyttöön 2021 mennessä.

Sähköisen asioinnin pitää olla asiakkaalle helppoa ja selkeää ja omien tietojen pitää olla helposti saatavilla. Asiointipalvelussa sujuva asiakaskokemus on ensiarvoisen tärkeä ja sen vuoksi uusia palveluita on alun määrittelyvaiheesta alkaen valmisteltu yhdessä henkilöasiakkaita ja yritysasiakkaita edustavien asiakasryhmien kanssa.

Lisätietoja:

Mikko Rantahalme, hankejohtaja, TE-digi, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi