Työmarkkinatori aloittaa kaikille avoimet verkkoinfot 29.5.2019

Työmarkkinatori aloittaa kaikille kiinnostuneille suunnatut avoimet verkkoinfot, joissa kerromme palvelun kehityksen ajankohtaisista asioista sekä pitkän tähtäimen suunnitelmista. Ensimmäinen info järjestetään keskiviikkona 29.5. kello 10.00. Ensimmäinen verkkoinfo antaa kuulijalle kokonaiskuvan Työmarkkinatorista ja sen kehityksestä: Kerromme muun muassa Työmarkkinatorin tämänhetkisestä tilanteesta, syyskuussa tulevasta uudistuksesta sekä hieman pidemmällä tähtäimellä tulevista uudistuksista. Kerromme myös asiakkaiden osallistamisesta ja yhteiskehittämisestä, joiden […]

Uusi versio Työmarkkinatorista käyttöön syyskuussa 2019

Uudistettu Työmarkkinatori otetaan käyttöön syyskuussa 2019. Uuden version näkyvimmät muutokset ovat uusi, asiakkaiden kanssa yhdessä suunniteltu käyttöliittymä sekä paljon uusia, asiakaslähtöisiä tietosisältöjä. Myös Työmarkkinatorin visuaalinen ilme uudistuu. Uusina ominaisuuksina Työmarkkinatorille tulevat ilman kirjautumista toimivat tilannelähtöiset opastukset julkisten palveluiden tarjontaan (esim. henkilöasiakkaan ”Kiinnostunut itsensä työllistämisestä” ja ”Työtön tai jäämässä työttömäksi” -paketit sekä työnantaja-asiakkaan ”Haluan palkata työntekijän” […]

Ministeriöiden kansliapäälliköt: Työmarkkinatori yksi keinoista päästä 80 prosentin työllisyyteen

Ministeriöiden kansliapäälliköt ovat tuoreessa ”Mahdollisuudet Suomelle” -yhteisjulkaisussaan nostaneet Työmarkkinatorin esille esimerkkinä keinoista, jolla Suomen tulee pyrkiä pitkällä tähtäimellä 80 prosentin työllisyysasteeseen. Kansliapäälliköiden julkaisussa painotetaan että ”työllistymistä tukevia palveluja tulee parantaa, esimerkiksi digitaalinen Työmarkkinatori, jatkuvan oppimisen reformi ja uudistumiskykyiset kasvupalvelut vievät eteenpäin. Jotta työllisyysastetta voidaan nostaa, työn tulee olla vetovoimaista ja työvoiman osaavaa ja työkykyistä.” Keskeisiä […]

Työmarkkinatorin ständillä riitti hyörinää UusioUra-tapahtumassa

Työmarkkinatorin esiintyminen ja läsnäolo UusioUra-tapahtumassa osoittautui todella tarpeelliseksi, sillä ständillä riitti kiinnostuneita koko päivän. Monia kiinnosti se, mitä Työmarkkinatori käytännössä tulee tekemään ja mitä osaamiseen perustuva työpaikkojen ja työnhakijoiden kohtauttaminen tarkoittaa. Ennakkoilmoittautuneita yli 45 vuotiaille suunnattuun UusioUraan oli yli 4200 ja koska paikalle sai tulla myös ilmoittautumatta, niin kävijöitä riitti. Työmarkkinatorin kehittämisasiantuntija Leena Rankila pääsikin […]

Tule mukaan testaamaan tekoälyä työnhaussa – ilmoittaudu pe 11.1.2019 mennessä

Kehitämme Työmarkkinatoria vauhdilla eteenpäin. Olemme saaneet palvelun käyttäjiltä paljon palautetta siitä, että palvelun tulisi tunnistaa käyttäjien osaaminen ja ehdottaa siihen sopivia työpaikkoja paremmin. Nyt pilotoimme Headain Työmarkkinatorille kehittämää tekoälyratkaisua, joka auttaa tuomaan esiin työhakijoiden osaamisiin perustuvia työpaikkoja sekä kartoittamaan työnhakijoiden osaamisvajeita ja koulutusmahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen. Tarvitsemme palautetta tästä tekoälyratkaisusta ja haluamme ihmisiä mukaan lyhyisiin testaustilaisuuksiin. […]

Pian Työmarkkinatori auttaa läpi työelämän solmukohdista

Hallituksen kärkihanke TE-digissä rakennettava Työmarkkinatori syntyy ripeästi. Asiakkaiden erilaisista elämäntilanteista lähtevän Työmarkkinatori.fi-verkkopalvelun ensimmäinen versio otetaan käyttöön kesään 2019 mennessä. Tekoälyn käyttöä työnhaun apuna testataan jo kuluvan vuoden aikana. TE-digi-hanke perustettiin rakentamaan uudet, paremmat ja ”epätyypilliset” työsuhteet paremmin huomioivat digitaaliset työelämäpalvelut. Keskeinen tavoite on kohtaannon parantaminen: ihmisten työttömyysaikojen lyhentäminen sekä työnantajien rekrytointien nopeuttaminen. Nykyisin uutta työtä […]

Selvityshenkilöt: Työmarkkinatorista osatyökykyisille tärkeä työllistymisen väline

Työmarkkinatorin merkitys ja kehittäminen nousevat keskeisesti näkyviin tuoreessa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) selvityshenkilöiden raportissa Osatyökykyisten reitit työllisyyteen – etuudet, palvelut tukitoimet (2018). Selvityshenkilöt johtaja Tuija Oivo työ- ja elinkeinoministeriöstä ja lääketieteen tohtori Raija Kerätär Oorninki Oy:stä esittävät hallitukselle työkykyohjelman laatimista. Raporttiin on koottu ohjelmaa varten ehdotuksia, joilla voitaisiin lisätä vajaakuntoisten ja pitkäaikaistyöttömien mahdollisuuksia päästä töihin […]

Työn ja osaamisen ESCO-käsikirjasta ilmestyi suomenkielinen versio

Työmarkkinatorin Hakupalvelussa on kokeiltu eurooppalaisen ESCO-luokituksen osaamisen käsitteitä. Jatkossa Työmarkkinatorilla käyttäjille näkyvää luokitusta tullaan täydentämään myös tekoälyn avulla, mutta ESCO:n ammattiluettelosta tulee se pohja, joka mahdollistaa työpaikkatietojen ja työnhakijoiden tietojen sujuvan siirtymisen Työmarkkinatorin ja muiden Euroopan maiden välillä. Nyt englanninkielisestä ESCO Handbook -julkaisusta on ilmestynyt suomenkielinen käännös, ESCO-käsikirja. Käsikirjassa kerrotaan yleisellä tasolla luokituksesta ja sen […]

Työmarkkinatori uudistuu voimakkaasti vuoden 2019 aikana

Työmarkkinatori-verkkopalvelusta julkaistaan vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla uusi versio, jossa Työmarkkinatorin eri osaset tuodaan ensimmäistä kertaa yhteen. Uusi Työmarkkinatori tarjoaa asiakkaalle elämäntilannelähtöistä tietoa työelämään liittyvistä palveluista. Käytännössä uudistus tarkoittaa alkuvaiheessa sitä, että tällä hetkellä www.tyomarkkinatori.fi -osoitteesta löytyvä kevyt esittely- ja uutissivusto korvataan uudella, eri käyttäjäryhmien tarpeista lähtien suunnitellulla verkkopalvelulla. Samaan käyttöliittymän integroidaan muun muassa ne työnhakijan […]

Työmarkkinatori esillä TEM:n uusimmassa Työpoliittisessa aikakauskirjassa 3/2018

Työmarkkinatori ja TE-digi hanke ovat esittelyssä työ- ja elinkeinoministeriön julkaiseman Työpoliittisen aikakauskirjan tuoreimmassa numerossa 3/2018. Artikkeli on julkaistu otsikolla Työmarkkinatori muuttaa tapamme etsiä töitä ja työntekijöitä.  Tämän tekstin lukeminen auttaa hahmottamaan laajempaa kuvaa Työmarkkinatorin takana: miksi Työmarkkinatoria lähdettiin rakentamaan, mikä on sen tarkoitus, mitä ”valmis” Työmarkkinatori tulee sisältämään ja millaisilla menetelmillä Suomeen on lähdetty tekemään […]