Pian Työmarkkinatori auttaa läpi työelämän solmukohdista

Hallituksen kärkihanke TE-digissä rakennettava Työmarkkinatori syntyy ripeästi. Asiakkaiden erilaisista elämäntilanteista lähtevän Työmarkkinatori.fi-verkkopalvelun ensimmäinen versio otetaan käyttöön kesään 2019 mennessä. Tekoälyn käyttöä työnhaun apuna testataan jo kuluvan vuoden aikana. TE-digi-hanke perustettiin rakentamaan uudet, paremmat ja ”epätyypilliset” työsuhteet paremmin huomioivat digitaaliset työelämäpalvelut. Keskeinen tavoite on kohtaannon parantaminen: ihmisten työttömyysaikojen lyhentäminen sekä työnantajien rekrytointien nopeuttaminen. Nykyisin uutta työtä […]

Selvityshenkilöt: Työmarkkinatorista osatyökykyisille tärkeä työllistymisen väline

Työmarkkinatorin merkitys ja kehittäminen nousevat keskeisesti näkyviin tuoreessa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) selvityshenkilöiden raportissa Osatyökykyisten reitit työllisyyteen – etuudet, palvelut tukitoimet (2018). Selvityshenkilöt johtaja Tuija Oivo työ- ja elinkeinoministeriöstä ja lääketieteen tohtori Raija Kerätär Oorninki Oy:stä esittävät hallitukselle työkykyohjelman laatimista. Raporttiin on koottu ohjelmaa varten ehdotuksia, joilla voitaisiin lisätä vajaakuntoisten ja pitkäaikaistyöttömien mahdollisuuksia päästä töihin […]

Työn ja osaamisen ESCO-käsikirjasta ilmestyi suomenkielinen versio

Työmarkkinatorin Hakupalvelussa on kokeiltu eurooppalaisen ESCO-luokituksen osaamisen käsitteitä. Jatkossa Työmarkkinatorilla käyttäjille näkyvää luokitusta tullaan täydentämään myös tekoälyn avulla, mutta ESCO:n ammattiluettelosta tulee se pohja, joka mahdollistaa työpaikkatietojen ja työnhakijoiden tietojen sujuvan siirtymisen Työmarkkinatorin ja muiden Euroopan maiden välillä. Nyt englanninkielisestä ESCO Handbook -julkaisusta on ilmestynyt suomenkielinen käännös, ESCO-käsikirja. Käsikirjassa kerrotaan yleisellä tasolla luokituksesta ja sen […]

Työmarkkinatori uudistuu voimakkaasti vuoden 2019 aikana

Työmarkkinatori-verkkopalvelusta julkaistaan vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla uusi versio, jossa Työmarkkinatorin eri osaset tuodaan ensimmäistä kertaa yhteen. Uusi Työmarkkinatori tarjoaa asiakkaalle elämäntilannelähtöistä tietoa työelämään liittyvistä palveluista. Käytännössä uudistus tarkoittaa alkuvaiheessa sitä, että tällä hetkellä www.tyomarkkinatori.fi -osoitteesta löytyvä kevyt esittely- ja uutissivusto korvataan uudella, eri käyttäjäryhmien tarpeista lähtien suunnitellulla verkkopalvelulla. Samaan käyttöliittymän integroidaan muun muassa ne työnhakijan […]

Työmarkkinatori esillä TEM:n uusimmassa Työpoliittisessa aikakauskirjassa 3/2018

Työmarkkinatori ja TE-digi hanke ovat esittelyssä työ- ja elinkeinoministeriön julkaiseman Työpoliittisen aikakauskirjan tuoreimmassa numerossa 3/2018. Artikkeli on julkaistu otsikolla Työmarkkinatori muuttaa tapamme etsiä töitä ja työntekijöitä.  Tämän tekstin lukeminen auttaa hahmottamaan laajempaa kuvaa Työmarkkinatorin takana: miksi Työmarkkinatoria lähdettiin rakentamaan, mikä on sen tarkoitus, mitä ”valmis” Työmarkkinatori tulee sisältämään ja millaisilla menetelmillä Suomeen on lähdetty tekemään […]

Työmarkkinatorin Hakupalvelun profiilin täyttö on nyt entistä helpompaa

Työmarkkinatorin Hakupalveluun on tehty 14.9.2018 päivityksessä useita pieniä uudistuksia, jotka sujuvoittavat palvelun käyttöä sekä työnhakijan että työnantajan kannalta. Merkittävin uudistus koskee ammatin valitsemista profiilin luonnin yhteydessä: kun käyttäjä valitsee ammatin, hänelle ehdotetaan ensimmäiseksi niitä osaamisia, joita muut samaa ammattinimikettä käyttävät ovat itselleen valinneet. Tämä helpottaa profiilin täyttämistä huomattavasti, sillä useimmissa ammateissa on yhteisiä ydinosaamisia, joita […]

Työmarkkinatorin Hakupalvelussa parannuksia työilmoitusten täyttämiseen ja mobiilinäkymään

Työnantajan työilmoituksen täyttämiseksi on tehty käyttöä helpottavia parannuksia, mm. työilmoitusten otsikot näkyvät nyt käyttäjän kielivalinnalla.  EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen omien tietojen katselu selkokielisessä muodossa on nyt mahdollista konekielellisen muodon lisäksi. Hakupalvelun mobiilinäkymän etusivun asetteluun, navigointiin, lomakkeiden info-tekstien ikkunoihin ja tallennuspainikkeisiin on tehty myös parannuksia. Hakupalveluun on nyt kehitteillä suosituimpien osaamisten näyttäminen käyttäjälle. Tämä on käyttäjien […]

Työmarkkinatori etsii palvelun yhteiskehittämiseen kumppaneita – henkilöasiakkaita, työnantajia, yrittäjiä

Etsimme yhteiskehittämiseen mukaan mm. henkilöasiakkaita, työnantajia, yrittäjiä ja palveluntuottajia. Osallistumalla pääset antamaan kehitysehdotuksia, ideoimaan uutta palvelua, testaamaan jo kehitettyä palvelua etukäteen sekä vaikuttamaan vahvasti siihen, miltä tulevaisuuden työelämän palvelut näyttävät, toimivat ja tuntuvat. Työskentelyyn sisältyy esimerkiksi uuden ideointia oman kokemuksen pohjalta, verkkopalveluun suunniteltujen sisältöjen ja toiminnallisuuksien arviointia sekä pienimuotoisia käyttäjätestejä. Lisätietoa ja ilmoittautumislinkki Työmarkkinatorin tuoreimmat uutiset […]

Työmarkkinatorin Hakupalvelu tuo nyt työhistoriatiedot aiemmista työsuhteista. Palautetoiminnan vika on korjattu.

Hakupalvelun käytettävyyteen on tehty parannuksia. Työkokemuksen täydentämisessä voi nyt käyttää aiempien työhistoriatietojen osaamisluokituksia. Työilmoitusten otsikosta voi avata suoraan ilmoitukseen, mikä helpottaa palvelun käyttöä eritoten mobiililaitteella. Hakupalvelun palautelomakkeessa todetun häiriön vuoksi palautteet eivät ole saapuneet palautejärjestelmäämme. Vika on nyt korjattu ja uudet palautteet saapuvat perille 10.8.2018 alkaen. Selvitämme parhaillaan katkoksen ajalta lähetettyjen viestien palauttamista. Pahoittelemme vastausten […]

Työmarkkinatorin Hakupalvelussa ammattitermistössä päivityksiä sekä käytettävyyden parannuksia

Työmarkkinatorin Hakupalveluun on päivitetty uusin versio (1.0.3.) ammatti- ja osaamisluokitus ESCOsta. ESCO on Euroopan komission ylläpitämä ammattitermien ja osaamisten luokitusjärjestelmä (https://ec.europa.eu/esco/portal). Työmarkkinatori kansallistaa ESCO-termistöä osana kehitystyötä. Kehitystyö jatkuu läpi kesän. Palveluun on tehty useita palautteiden kautta saatuja korjauksia käytettävyyden parantamiseksi, jotka hyödyntävät etenkin mobiilikäyttäjiä. Työilmoitusten kohtaantolaskentaa on myös kehitetty. Työnhakijat näkevät yhä tarkempia ja paremmin […]