Ensikertalaisten työnhaun ongelmiin uusia ideoita Dashista

Työmarkkinatoria kehitettiin Euroopan suurimmassa muotoiluun keskittyneessä yhteiskehittämistapahtumassa Dash-design-hackathonissa 3.11.– 5.11.2017. Työmarkkinatorin Hack the Job -haasteen voittajaksi selvisi nuorten ensikertalaisten työnhakua tukeva Mentori-alusta. Kolmeen eri osaan jakautuvan alustan tehtävänä on kannustaa nuoria työnhakijoita jatkamaan työnhakua kokemuksen puutteesta sekä hakuprosessin aikana saamastaan negatiivisesta palautteesta huolimatta. Alustan kaksi osiota auttavat työnhakijaa tunnistamaan itsessään piileviä ominaisuuksia ja taitoja, jotka […]

Uusi palvelu madaltaa yksinyrittäjien rekrytointikynnystä

Yrittäjästä työnantajaksi -palvelulla kehitetään ensisijaisesti ensimmäistä työntekijäänsä palkkaavien yksinyrittäjien työnantajataitoja ja rekrytointiosaamista. Tavoitteena on vauhdittaa yritysten kasvua ja edistää uusien työpaikkojen luomista. Yksinyrittäjien määrä on lisääntynyt merkittävästi viimeisen vuosikymmenen aikana Suomessa. Massamme on 273 000 yrittäjää, joista 65 prosenttia on yksinyrittäjiä. – Yksin- ja pienyrittäjyydessä on paljon uutta kasvupotentiaalia. Monella yksinyrittäjällä on kuitenkin suorastaan huutava […]

Tukea työttömille yritystoiminnan aloittamiseen ja alueelliseen liikkuvuuteen

Hallitus esittää eduskunnalle työttömyysturvalain muuttamista siten, että työtön voisi aloittaa yritystoiminnan ja saada työttömyysetuutta neljältä kuukaudelta yritystoiminnan estämättä. – Tarkoituksenamme on madaltaa yrittämisen kynnystä ja kannustaa työttömiä yritystoiminnan aloittamiseen. Työttömyysturvajärjestelmän pitää tukea työttömän mahdollisuuksia työllistyä joko työsuhteessa tai yrittäjänä, työministeri Jari Lindström sanoo. Nykyisin päätoiminen, yli kaksi viikkoa kestävä työttömänä aloitettu yritystoiminta estää työttömyysetuuden saamisen, […]

Vaikuta jakamistalouden kehittymiseen – TEM pyytää lausuntoa haasteista ja kehittämistarpeista

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa jakamistalouden säädösympäristön haasteita ja kehittämistarpeita koskevasta selvitysluonnoksesta, joka on laadittu TEM:n johdolla toimineessa,  eri ministeriöiden ja virastojen asiantuntijoista koostuvassa poikkihallinnollisessa virkamiesverkostossa. Muistiossa on käyty läpi keskeiset jakamistalouteen liittyvät lainsäädäntöalat ja tunnistettu niihin liittyvät tyypilliset haasteet. Tehtyjen havaintojen pohjalta esitetään selvityksen lopussa joukko toimenpide-ehdotuksia. Jakamistalouden ennustetaan kasvavan nopeasti Toistaiseksi jakamistalous on […]

Uuden työn ja yrittäjyyden pilotti tukee itsensätyöllistämistä

​Pilotin avulla kerrotaan työnhakijoille erilaisista työn tekemisen mahdollisuuksista, joita digitaalisilla alustoilla toimivat palveluntuottajat ja laskutuspalvelut tarjoavat.   Perinteinen palkkatyö ja yrittäjyys eivät ole enää ainoat vaihtoehdot työllistyä. Yhä useampi suomalainen työskentelee jatkossa vakituisten ja koko- tai osa-aikaisten työsuhteiden rinnalla ja ulkopuolella ns. itsensätyöllistäjinä. Samaan aikaan yleistyvät digitaaliset alustat, jotka tarjoavat työn teettäjille ja tekijöille kohtauspaikan, […]

Työmarkkinatori kehittyy julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyönä

Maaliskuun puolessavälissä lanseeratun beta-version kehittämisessä on käynnissä hyvä pöhinä ! Työmarkkinatori nimellä kulkevan työvoimapalvelujen digitalisoinnin sekä kaikille yhteisiä tietovarantoja tarjoavan täysin uudenlaisen palvelualustan rakentaminen etenee. Kokeilukäytössä olevan työkalun kehitystyöhön ovat alkukevään aikana antaneet panoksensa työpajojen kautta start up –yrittäjät, kv-toimijat, yritysten ja työnantajien sekä työnhakijoiden ja oppilaitosten edustajat. Ideoita ja palautteita palvelualustan sekä toimijoiden palveluihin […]