Itsensä työllistäminen tarjoaa vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia

Tulevaisuudessa yhä useampi työskentelee vakituisten ja koko- tai osa-aikaisten työsuhteiden rinnalla ja ulkopuolella ns. itsensä työllistäjinä. Itsensä työllistäjä voi kerätä toimeentulonsa samanaikaisesti tai vuorotellen useammasta eri lähteestä tai työskennellä palkkatyön ohella osa-aikaisesti yrittäjänä.

Itsensä työllistäminen

Perinteinen palkkatyö ja yrittäjyys eivät ole enää ainoat vaihtoehdot työllistyä. Työn tekemisen tavat muuttuvat ja monimuotoistuvat, ja avaavat uusia mahdollisuuksia työllistää itsensä. Työ voi esimerkiksi koostua monista lyhytaikaisista työtilaisuuksista, joita tehdään käyttämällä palveluntarjoajien digitaalisilla työnvälitysalustoja ja laskutuspalveluita.

Itsensä työllistäjä vastaa itse asiakashankinnasta, tekemistään töistä ja niiden hinnoittelusta, työehdoista, vakuutuksista sekä sopimuksista. Ansiot koostuvat yleensä useasta eri lähteestä, joista osa tehdään työsuhteessa ja osa yrittäjänä.

Työttömyysturvan näkökulmasta työtä tehdään joko palkansaajana tai yrittäjänä.