Käsitteet

ltsensätyöllistämisen käsite kuvaa monella tapaa tehtäviä uusia työn ja yrittäjyyden muotoja.  Se heijastaa työn tekemisen tapojen muutosta ja moninaisuutta. Käsite kattaa erilaisia itsensätyöllistämisen muotoja, joita yhdistää työn tekeminen yksin ja itsenäisesti sekä työn yrittäjämäisyys. Itsensätyöllistäjä työskentelee pää- tai sivutoimisesti yksinyrittäjänä, ammatinharjoittajana, freelancerina tai apurahansaajana.

Yksinyrittäjä on henkilö, joka työskentelee itsekseen omassa yrityksessään. Yhtiömuoto voi olla osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö tai osuuskunta.

Ammatinharjoittaja tai yksityinen elinkeinonharjoittaja on henkilö, joka työskentelee toiminimellä.

Freelancer tarkoittaa itsensätyöllistäjää, joka ei kuulu edellä mainittuihin vastaajaryhmiin, vaan työskentelee esimerkiksi freelancer-verokortilla. Freelancereilla on usein samanaikaisesti useampia työnantajia. Freelancereissa on mukana myös ns. kevytyrittäjiä

Apurahansaajat työskentelevät vastaavalla tavalla usein erilaisissa pätkissä apurahalla joko yhdelle tai useammalle toimeksiantajalle.

Laskutuspalveluiden hyödyntäminen eli ns. kevytyrittäjyys on yksi itsensätyöllistämisen muoto. Kevytyrittäjän käsite on syntynyt laskutuspalveluyritysten myötä ja on puhekielessä vakiintunut termi. Käsite ei kuitenkaan kuvaa henkilön virallista statusta ja kevytyrittäjät luokitellaan näkökulmasta riippuen palkansaajiksi tai yrittäjiksi. Laskutuspalveluja käyttämällä itsensätyöllistäjä voi laskuttaa työnsä ilman omaa yritystä, ns. kevytyrittäjänä. Laskutus- tai palkanmaksupalvelu hoitaa lupaamansa lakisääteiset velvollisuudet.

Digitaaliset työnvälitysalustat ovat markkinapaikkoja, joissa työn tarjoajat ja työn tilaajat kohtaavat. Työnvälitysalustoja on erilaisia ja niiden palvelutarjonta vaihtelee. Tyypillisesti työnvälitysalustat välittävät lyhytaikaisia työtehtäviä tai projektityötä, ja alustasta riippuen ne saattavat myös hoitaa työn teettäjän puolesta palkanmaksun sekä muita työnantajavelvoitteita.

Jakamistalouden määritelmä on toistaiseksi vakiintumaton, mutta lähtökohtaisesti sillä viitataan ilmiöön, jossa ihmiset jakavat vajaakäytöllä olevia resurssejaan (kuten tavaroita, palveluita, aikaa tai osaamista) muiden käyttöön erilaisia digitaalisia alustoja hyödyntäen. Euroopan komissio käyttää ilmiöstä englanniksi termiä ”collaborative economy” (suomennettuna yhteistyötalous). Toiminta voi jakamistaloudessa tapahtua joko voittoa tavoitellen tai sitä tavoittelematta.

Alustataloudella viitataan laajasti erilaiseen digitaalisen alustojen kautta tapahtuvaan liiketoimintaan. Markkinapaikkana toimivien alustojen kautta voidaan esimerkiksi ostaa ja myydä tuotteita, palveluja tai työsuorituksia.

Yleisneuvontaa:

Työttömyysturvaneuvonnan puhelinpalvelu

0295 020 701

arkisin klo 9.00–16.15