Käyttäjät mukana Työmarkkinatorin kehittämisessä

Työmarkkinatorin hakupalvelun ensimmäinen versio julkistetaan loppuvuodesta 2017, mutta Työmarkkinatori kehittyy vuosien 2018–2019 aikana nopeaa tahtia. Syksyllä ja syystalvella 2017 mietitään sitä, millainen on tulevaisuuden Työmarkkinatori ja miten tavoitteeseen voidaan päästä. Tähän haetaan näkemyksiä eri sidosryhmiltä eri puolilta Suomea.

Työmarkkinatorin kehitystyöpajoja järjestetään Oulussa, Rovaniemellä, Jyväskylässä ja Turussa loppuvuoden 2017 aikana. Näihin tilaisuuksiin paikalliset työnantajat, työnhakijat ja työnvälittäjät (tai edellä mainittujen ryhmien edustajat) ovat tervetulleita vaikuttamaan, ideoimaan, kehittämään ja keskustelemaan. Työpajojen tavoitteena on jatkaa tiivistä vuoropuhelua eri toimijoiden kanssa ja kerätä ideoita, toiveita, palautteita kehitystyön tueksi sekä keskustella liiketoimintamahdollisuuksista.

Ilmoittautumislinkit työpajoihin:

Työmarkkinatoria kehitetään hackathoneissa

Työmarkkinatoria kehitetään loppuvuoden aikana myös hackathoneissa. Hackathonit ovat muutamien vuorokausien mittaisia tapahtumia, joissa useamman alan nuoret huippuosaajat työstävät yhteistyössä saamiaan haasteita.

Työmarkkinatori on mukana seuraavissa hackathoneissa:

  • 27.–29.10.2017 järjestettävässä Hyvinvointi-hackathonissa, jossa haasteena on ratkaisujen löytäminen osatyökykyisten työllistämisen.
  • 3.–5.11.2017 järjestettävässä The Dash -hackathonissa, jossa keskitytään palvelumuotoiluun. Haasteena on työttömäksi joutuneen työnhakijan palvelupolku.
  • 17.–19.11.2017 järjestettävässä Ultrahack-hackathonissa, jossa ohjelmisto- ja sovellusalan osaajat ratkovat sitä, miten tulevaisuuden Työmarkkinatori toteutetaan käytännössä.
  • 24.–26.11.2017 järjestettävässä Junction-hackathonissa, jossa ohjelmisto- ja sovellusalan osaajat ratkovat sitä, miten tulevaisuuden Työmarkkinatori toteutetaan käytännössä.

Työmarkkinatorin pilottiprojekti oli mukana jo kevään 2017 Ultrahackissa. Lue lisää Työmarkkinatorin Hack Your Job -haasteesta ja voittajatiimistä Työmarkkinatorin blogista.

 

Tuoreimmat Työmarkkinatorin uutiset löydät Twitteristä.