Vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia

Tulevaisuudessa yhä useampi työskentelee vakituisten ja koko- tai osa-aikaisten työsuhteiden rinnalla ja ulkopuolella ns. itsensätyöllistäjinä.

Uuden työn ja yrittäjyyden pilotti

Uuden työn ja yrittäjyyden pilotissa kerromme erilaisista työn tekemisen mahdollisuuksista ja tuomme esiin digitaalisilla alustoilla toimivia palveluntarjoajia ja laskutuspalveluita.

Koska yrittäjyyden ja palkkatyön välinen ero on edelleen olemassa, kerromme myös, miten sinun tulee toimia, jotta oikeutesi työttömyysturvaan säilyy aikoina, jolloin et ole työssä tai yrittäjyytesi on sivutoimista. Pyrimme myös vastaamaan kysymyksiisi ja helpottamaan siten lyhytkestoisenkin työn hakemista ja vastaanottamista.

Mitä uusi työ ja yrittäjyys tarkoittaa?

Uusi työ ja yrittäjyys tarkoittaa itsensä työllistämistä eri tavoilla. Toimeentuloa voi kerätä samanaikaisesti tai vuorotellen useammasta eri lähteestä tai työskennellä palkkatyön ohella osa-aikaisesti yrittäjänä.

Työelämän muutosten ja monimuotoistumisen johdosta itsensätyöllistäjien osuus työntekijöistä on kasvanut. Itsensätyöllistäminen on nykyään varteenotettava vaihtoehto työllistymiselle.

Itsensätyöllistäjä vastaa itse asiakashankinnasta, tekemistään töistä ja niiden hinnoittelusta, työehdoista, vakuutuksista sekä sopimuksista. Ansiot koostuvat yleensä useasta eri lähteestä, joista osa tehdään työsuhteessa ja osa yrittäjänä.

Laskutuspalveluja käyttämällä itsensätyöllistäjä voi laskuttaa työnsä ilman omaa yritystä, ns. kevytyrittäjänä. Laskutus- tai palkanmaksupalvelu hoitaa lupaamansa lakisääteiset velvollisuudet.

Digitaaliset työnvälitysalustat tarjoavat työn teettäjille ja tekijöille kohtauspaikan, jossa välitetään lyhytaikaisia työtehtäviä tai projektityötä. Ne myös hoitavat työn teettäjän puolesta palkanmaksun sekä monesti myös muita työnantajavelvoitteita. Osa alustoista palkkaa palveluntarjoajia työsuhteeseen.

Työttömyysturvan näkökulmasta työtä tehdään joko palkansaajana tai yrittäjänä.