Att sysselsättä sig själv erbjuder alternativ och möjligheter

I framtiden kommer allt fler att jobba vid sidan av och utanför fasta anställningar och hel- eller deltidsanställningar som s.k. självsysselsatta. En självsysselsatt person kan samla in sin utkomst från flera olika källor samtidigt eller turvis, eller arbeta som deltidsföretagare vid sidan av lönearbetet.

Självsysselsättning

Traditionellt lönearbete och företagande är inte de enda sysselsättningsalternativen. Sätten att arbeta förändras och blir allt mångsidigare, vilket öppnar nya möjligheter för att sysselsätta sig själv. Arbetet kan till exempel bestå av flera kortvariga arbetstillfällen som utförs med hjälp av tjänsteleverantörers digitala arbetsförmedlingsplattformar och faktureringstjänster.

Personer som är självsysselsatta ansvarar själva för att skaffa kunder, arbetet de utför, prissättningen, arbetsvillkoren, försäkringar och avtal. Inkomsterna kommer ofta från flera olika källor, varav en del tjänas inom ett anställningsförhållande och en del som företagare.

Ur arbetslöshetsskyddets perspektiv utförs arbete antingen som löntagare eller som företagare.