Alkuhaastattelu ja työnhakukeskustelut

TE-toimisto tai kuntakokeilu järjestää sinulle alkuhaastattelun mahdollisuuksien mukaan viiden arkipäivän kuluessa työnhakusi alkamisesta.

Alkuhaastattelu

Alkuhaastattelu järjestetään kaikille työnhakijoille viiden arkipäivän kuluessa työnhaun alkamisesta, pääsääntöisesti TE-toimiston tai kuntakokeilun toimipaikassa, mutta se voidaan järjestää myös muulla tavalla painavan syyn, esimerkiksi poikkeuksellisen pitkän asiointimatkan takia.

TE-toimisto tai kuntakokeilu voi vaihtoehtoisesti järjestää sinulle täydentävän työnhakukeskustelun, jossa sinulle laaditaan työllistymissuunnitelma. Alkuhaastattelu on kuitenkin järjestettävä viipymättä tämän jälkeen.

Alkuhaastattelussa kartoitetaan tilanteesi ja sinulle tehdään työllistymissuunnitelma. Haastattelussa pohdit yhdessä asiantuntijasi kanssa, millaisia työpaikkoja voisit hakea tai onko sinulla tarve hankkia koulutusta tai vaihtaa alaa.

Alkuhaastattelussa arvioidaan myös palvelutarpeesi. Palvelutarpeen arviointi on keskeinen osa työllistymisesi tukemista ja palveluihin ohjaamista. 

Alkuhaastattelussa sovit myös asiointitavasta ja yhteydenpidosta TE-toimiston tai kuntakokeilun kanssa.

Lue lisää
Aiheesta muualla

Työnhakukeskustelut ja täydentävät työnhakukeskustelut

TE-toimisto tai kuntakokeilu järjestää kanssasi työnhakukeskusteluja ja täydentäviä työnhakukeskusteluja.

Työnhakukeskustelut

TE-toimiston tai kuntakokeilun on järjestettävä työnhakukeskustelu kanssasi aina, kun alkuhaastattelusta tai edellisestä työnhakukeskustelusta on kulunut kolme kuukautta. Niiden välissä haet töitä itsenäisesti tai osallistut palveluihin työllistymissuunnitelman mukaisesti.

Työnhakukeskustelut koskevat

  • kaikkia työttömiä ja työttömyysuhan alaisia työnhakijoita,
  • osa-aikaisessa työssä olevia sekä työaikaa lyhentämällä lomautettuja ja
  • työnhakijoita, jotka ovat palkkatuetussa työssä, työvoimakoulutuksessa tai kuntoutuksessa tai opiskelevat omaehtoisesti työttömyysetuudella tuettuna enintään kuukauden.

Työnhakijana olet työnhakukeskusteluissa säännöllisesti yhteydessä TE-toimiston tai kuntakokeilun asiantuntijan kanssa.

Työnhakukeskustelu toteutetaan kulloinkin tarkoituksenmukaisimmalla tavalla. Työnhakijana voit esittää toiveen keskustelun järjestämistavasta. Keskustelu voidaan järjestää muuallakin kuin TE-toimiston tai kuntakokeilun toimipaikassa, esimerkiksi työpaikan tai oppilaitoksen tarjoamissa tiloissa, puhelimitse tai videoyhteydellä.

Työnhakukeskustelussa saat tukea työnhakuun. Lisäksi työnhakusi tuloksellisuutta ja työllistymissuunnitelman toteutumista arvioidaan. Työnhakukeskustelussa palvelutarpeen arviota tarkistetaan ja sinua ohjataan sen mukaisiin palveluihin.

Työllistymissuunnitelma laaditaan tai tarkistetaan aina työnhakukeskustelun yhteydessä.

Täydentävät työnhakukeskustelut

TE-toimisto tai kuntakokeilu järjestää sinulle alkuhaastattelun jälkeen viisi täydentävää työnhakukeskustelua seuraavan kolmen kuukauden aikana. Keskustelut pyritään järjestämään kahden viikon välein. Täydentävät työnhakukeskustelut järjestetään yksilöllisen tilanteesi mukaan, erityisesti huomioon otetaan sinun palvelutarpeesi.

Täydentävä työnhakukeskustelu voidaan järjestää myös ennen alkuhaastattelua.

Kolmen kuukauden välein järjestettävien työnhakukeskustelujen lisäksi työttömälle työnhakijalle järjestetään kaksi täydentävää työnhakukeskustelua kuuden kuukauden välein sen jälkeen, kun alkuhaastattelusta tai muusta täydentävästä työnhakukeskustelusta on kulunut kuusi kuukautta. Nämä täydentävät työnhakukeskustelut koskevat sinua vain, jos olet työtön työnhakija, etkä osallistu työllistymistä tukeviin palveluihin.

Muita täydentäviä työnhakukeskusteluja voidaan järjestää sinun tarpeesi mukaan. Täydentävän työnhakukeskustelun sijaan sinulle voidaan tarjota myös muuta henkilökohtaista palvelua, joka tukee työnhakuasi tai parantaa edellytyksiäsi työllistyä.

Lomautettujen työnhakukeskustelut

Jos olet lomautettu, alkuhaastattelun lisäksi voidaan pyynnöstäsi järjestää lisäksi viisi täydentävää työnhakukeskustelua kolmen ensimmäisen kuukauden aikana. Jos lomautuksesi on kestänyt kolme kuukautta, kanssasi pidetään työnhakukeskustelu. Keskustelua ei järjestetä, jos lomautuksesi on päättymässä kuukauden kuluessa siitä, kun työnhakukeskustelu tulisi järjestää. Työnhakuvelvollisuutesi alkaa sen jälkeen, kun sinulle on järjestetty työnhakukeskustelu ja lomautuksen alkamisesta on kulunut kolme kuukautta

Jos lomautuksesi on kestänyt kolme kuukautta, työnhakukeskustelussa kanssasi sovitaan haettavien työmahdollisuuksien määrästä. Kokoaikaisesti lomautetun tulee hakea pääsäännön mukaista neljää työmahdollisuutta kuukauden aikana, koska kokoaikaisesti lomautettu on työttömyysturvan näkökulmasta työtön.

Jos sinut on lomautettu osa-aikaisesti, sinuun sovelletaan samoja periaatteita kuin osa-aikatyötä tekeviin työnhakijoihin mutta työnhakuvelvollisuutesi alkaa vasta sen jälkeen, kun ensimmäisestä työnhakukeskustelusta on kulunut kolme kuukautta.

Lomautettujen täydentävät työnhakukeskustelut

Lomautettuna sinulle voidaan järjestää täydentäviä työnhakukeskusteluja työnhaun alkuvaiheessa vain pyynnöstäsi.

Sinulle järjestetään kaksi täydentävää työnhakukeskustelua, jos lomautuksesi on kestänyt kuusi kuukautta ja olet joko

  • kokoaikaisesti lomautettu tai
  • osa-aikaisesti lomautettu ja työaikasi on alle neljä tuntia viikossa.

Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi? Anna palautetta! (europa.eu)

Päivitetty: