Työllistymissuunnitelma

TE-toimiston tai kuntakokeilun asiantuntija tekee kanssasi henkilökohtaisen työllistymissuunnitelman, jonka tavoitteena on nopea työllistyminen. Työllistymissuunnitelmassa sovitaan työnhakusi tavoitteista, työnhakuvelvollisuudestasi, miten itse edistät työllistymistäsi, mitä palveluja tarvitset ja miten hoidat asioita jatkossa TE-toimiston tai kuntakokeilun kanssa.

Työllistymissuunnitelma tehdään kanssasi pidettävässä alkuhaastattelussa tai ennen alkuhaastattelua järjestettävässä täydentävässä työnhakukeskustelussa.

Sen toteutumista seurataan työnhakukeskusteluissa.

Löydät työllistymissuunnitelmasi Oma asiointi -verkkopalvelusta. Sinun tulee ilmoittaa Oma asioinnissa työllistymissuunnitelmassasi sovittujen tehtävien toteuttamisesta sovittuun määräaikaan mennessä. Jos et pysty ilmoittamaan näistä Oma asiointi -palvelun kautta, voit ilmoittaa tehtävien toteuttamisesta myös suoraan TE-toimistoon, kuntakokeiluun tai puhelinpalveluun.

Lue lisää
Aiheesta muualla

Erilaiset suunnitelmat 

Tilanteesi mukaan suunnitelmasi on työllistymissuunnitelma, aktivointisuunnitelma, kotoutumissuunnitelma tai monialainen työllistymissuunnitelma.  Teet suunnitelman yhdessä TE-toimiston tai kuntakokeilun asiantuntijan kanssa.

Jos olet ollut työttömänä pitkään ja tavoitteenasi on parantaa elämänhallintaasi ja mahdollisuuksia saada töitä, teet yhdessä TE-toimiston tai kuntakokeilun asiantuntijan kanssa aktivointisuunnitelman tai monialaisen työllistymissuunnitelman.

Jos olet maahanmuuttaja, teet yhdessä TE-toimiston asiantuntijan kanssa kotoutumissuunnitelman.

Työllistymissuunnitelmassa sovitut tehtävät 

Työllistymissuunnitelmaan kirjataan haettavien työmahdollisuuksien määrä eli työnhakuvelvollisuutesi. Tavoitteena on, että työllistyt mahdollisimman nopeasti avoimille työmarkkinoille.   

Jotta voit saada työttömyysturvaa, sinun on osallistuttava palvelutarpeen arvioimiseen, työllistymissuunnitelman laatimiseen ja tarkistamiseen sekä palveluihin, jotka tukevat sinun työnhakuasi ja edistävät työllistymistäsi. Sinun on haettava aktiivisesti työtä tai koulutusta ja lähtökohtaisesti neljää työmahdollisuutta kuukaudessa. Työllistymissuunnitelmassa huomioidaan, että haettavien työmahdollisuuksien on oltava sellaisia, joihin sinulla on mahdollisuudet työllistyä. Myös esimerkiksi mahdollinen työkyvyttömyys tai alueesi työmarkkinatilanne huomioidaan työllistymissuunnitelmassasi. Jos haettavia työmahdollisuuksia ei ole lainkaan, sinulle ei aseteta työnhakuvelvollisuutta.

Työnhakuvelvollisuuden täyttäminen 

Voit täyttää työnhakuvelvoitteesi monella eri tavalla. Sinun on mahdollista

  • hakea itse valitsemaasi työpaikkaa,
  • pyytää lisätyötä omalta työnantajalta,
  • etsiä yrittäjänä tehtäviä työmahdollisuuksia,
  • tehdä ja julkaista työnhakuprofiilin Työmarkkinatorilla ja
  • hakea muuta vastaavaa työmahdollisuutta. 

Lisäksi TE-toimisto tai kuntakokeilu voi tehdä sinulle työtarjouksia. Työtarjoukset ovat velvoittavia, jos viimeksi järjestetystä alkuhaastattelusta on kulunut kuusi kuukautta. Työtarjous ei ole velvoittava, jos olet ennen työtarjousta ilmoittanut hakeneesi sovitun määrän työmahdollisuuksia tarkastelujakson aikana.

Työllistymissuunnitelman vaikutus työttömyysturvaan 

Työttömyysturvaa hakevana työnhakijana sinun täytyy toimia työllistymissuunnitelman mukaisesti ja ilmoittaa suunnitelman toteutumisesta TE-toimistolle tai kuntakokeilulle sen määräämällä tavalla. Suunnitelman toteuttamatta jättämisellä voi olla vaikutusta työttömyysturvaasi. 

Hyväksyt työllistymissuunnitelman yhdessä TE-toimiston tai kuntakokeilun asiantuntijan kanssa. 

Työllistymissuunnitelmassa teidän tulee sopia

  • miten suunnitelman toteutumista seurataan,
  • sovittujen toimenpiteiden määräajat ja miten ilmoitat niiden toteutumisesta sekä
  • määräaika, jonka kuluessa sinun on ilmoitettava suunnitelman toteutumisesta.

 Tämä verkkosivu on osa Euroopan komission Your Europe -portaalia. Löysitkö etsimäsi? Anna palautetta! (europa.eu)

 

Päivitetty: