Työturvallisuus

Työturvallisuus koostuu siitä, että fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset työolosuhteet ovat kunnossa.

Työturvallisuuteen kuuluu

  • turvallinen työympäristö,
  • työntekijöiden työkyvyn turvaaminen ja ylläpitäminen ja
  • työtapaturmien ja ammattitautien ennaltaehkäisy.

Työnantajan vastuulla on perehdyttää sinut, antaa ohjeistukset turvalliseen työn tekemiseen ja tarjota tarvittavat työvälineet.

Työntekijänä sinun velvollisuutesi on noudattaa työnantajan antamia määräyksiä ja ohjeita sekä huolehtia työssäsi omasta ja muiden työtekijöiden turvallisuudesta.

Aiheesta muualla

Päivitetty: