Laadukas työpaikkailmoitus

Julkaistujen työpaikkailmoitusten laatu vaikuttaa käyttäjien palvelukokemukseen ja mielikuvaan Työmarkkinatorista. Tämän vuoksi ilmoitus on tärkeää kuvata mahdollisimman luotettavasti ja selkeästi. Työpaikkailmoituksessa tulee huomioida työnhakijoiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä työtehtävään edellytettävän osaamisen realistisuus.  

Työpaikkailmoituksessa työnhakijoiden yhdenvertainen kohtelu tarkoittaa, että syrjintä on kielletty muun muassa iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen (yhdenvertaisuuslaki 1325/2014) tai sukupuolen perusteella (tasa-arvolaki 1986/609). Myös valokuvan pyytäminen työpaikkailmoituksessa on syrjintää, jos pyynnölle ei ole selkeää työhön liittyvää perustetta. Tällaiseksi työhön liittyväksi perusteeksi katsotaan mallin, näyttelijän tai näihin rinnastettava työ. 

Työpaikkailmoituksen tulee sisältää vain yksilöityjä, työtehtävään liittyviä tietoja. Se ei saa sisältää esimerkiksi välitys- tai ohjelmamaksuja työhön pääsemiseksi, mainontaa tai myynti-ilmoituksia. Työmarkkinatorilla voi kuvata erikseen organisaation markkinointikuvauksen, joka näytetään työpaikkailmoituksen yhteydessä. 

Työmarkkinatorilla saa julkaista työpaikkailmoituksia, joista työnhakija saa tekemäänsä työtä vastaan palkkaa. Lisäksi Työmarkkinatorilla saa ilmoittaa yrittäjä- ja toimeksiantopohjaisia työmahdollisuuksia. Sen sijaan Työmarkkinatorille eivät kuulu Suomessa tai ulkomailla ilmoitetut au pair -paikat tai vapaaehtoistyöpaikat eivätkä toimitilojen markkinointi- tai myynti-ilmoitukset.  

Ensisijainen vastuu työpaikkailmoituksen laadukkaasta sisällöstä ja tietojen oikeellisuudesta on työpaikan ilmoittajalla. Työmarkkinatorin kautta kirjautuneet käyttäjät voivat lähettää ilmiannon, jos kokevat työpaikkailmoituksen olevan hyvien tapojen tai lain vastainen. Työmarkkinatorin ylläpidolla on oikeus poistaa julkaisusta selkeästi käyttöehtojen vastainen työpaikkailmoitus. 

Päivitetty: