Alueelliset sisällöt ja aluesivu

Työmarkkinatorille voidaan koostaa aluesivuja, jotka muodostuvat ajankohtaissisällöistä, palveluista, työpaikoista ja teemasivuista. Aluesivuja voi tarkastella maakunta- tai kuntakohtaisesti. Käyttäjälle aluesivut ovat helppo tapa löytää juuri oman alueensa avoimet työpaikat sekä työelämään liittyvät palvelut sekä ajankohtaiset asiat.

Alueella avoinna olevat työpaikat ja tarjolla olevat palvelut kootaan aluesivulle automaattisesti tunnistetietojen perusteella. Alueelliset toimijat voivat halutessaan tuottaa sivuille myös muuta sisältöä. ELY-keskukset koordinoivat oman alueensa yhteistyötä ja sopivat siitä Työmarkkinatorin verkkotoimituksen kanssa.  

Ajankohtaissisällöt 

Aluesivuilla olevat ajankohtaissisällöt voivat olla alueellisten työelämä- ja elinkeinotoimijoiden ajankohtais- ja tapahtumauutisia, blogikirjoituksia tai videoita. Niiden tulee aiheiltaan liittyä työelämään ja vastata Työmarkkinatorin käyttäjän tietotarpeisiin. Ajankohtaissisällöt eivät saa olla luonteeltaan organisaatioiden kaupallista markkinointia. 

Aluetoimijat vastaavat siitä, että sisällöt ovat suoraan julkaisukelpoisessa muodossa. Alueen nimetyt ylläpitäjät vastaavat sisältöjen julkaisusta. Sisältöjen seuranta, niiden arviointi ja tarvittaessa muutosten pyytäminen ovat Työmarkkinatorin verkkotoimituksen vastuulla. 

Palvelukuvaukset 

Aluesivuilla näytetään Suomi.fi:n Palvelutietovarantoon kuvattuja palveluja. 

Hyvä palvelukuvaus on tiivis ja kertoo palvelusta keskeiset asiat: mitä palvelu asiakkaalle tarjoaa, mitä ehtoja sillä on ja miten toimia. Koska palvelukuvauksia tuottavat monet eri organisaatiot, autetaan lukijaa käyttämällä neutraalia ja selkeää kieltä. Palvelukuvaukset eivät ole markkinointiviestintää, vaan ensisijaisena tavoitteena on saada lukija tunnistamaan ja valitsemaan itselleen sopivat palvelut.  

Teemasivut 

Teemasivujen avulla voidaan nostaa esille alueelle merkittäviä teemoja, kuten esimerkiksi toimialakokonaisuuksia, erityisiä työllisyys- tai koulutushankkeita ja yhteistyöverkostojen palvelukokonaisuuksia. Teemasivuston laajuus ja siinä tarvittavat toiminnallisuudet suunnitellaan yhdessä Työmarkkinatorin verkkotoimituksen kanssa.  

Teemasivuilla noudatetaan Työmarkkinatorin yleisiä ratkaisuja ja käytetään Työmarkkinatorin sisältöelementtejä. Aluetoimijat vastaavat teemasivujen sisällöistä. 

Teemasivut eivät ole vielä käytössä, mutta kehitystyö on käynnissä. 

Kuvat 

Aluesivulla ja teemasivuilla voidaan käyttää alueiden omia kuvia. Tällöin aluetoimijat vastaavat kuvien käyttöoikeuksista. 

  • Aluesivun pääkuvan koko on 1600x500 pikseliä. 
  • Ajankohtaissisältöjen kuvat ovat vähintään 1200 pikseliä leveitä. 
  • Kaikki kuvat ovat vaakamuotoisia, tiedostomuodot ovat .jpeg, .jpg 

Käännökset ja kieliversiot 

Työmarkkinatorin valtakunnallisten sisältöjen kielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Alueelliset toimijat päättävät itse, millä kielillä alueen sisällöt julkaistaan ja vastaavat käännöksistä. 

Päivitetty: