Att anställa en arbetstagare från utlandet

När du anställer en arbetstagare från utlandet ska du beakta de lagstadgade skyldigheterna.

Många anställer arbetstagare från utlandet, om det inte finns någon lämplig expert i Finland eller om man vill ha internationell kompetens i arbetsgemenskapen. 

Du kan behöva ett separat tillstånd för att anställa en arbetstagare från utlandet och en arbetstagare från ett land utanför EU- eller EES-området ska ha rätt att arbeta i Finland. Observera också att utländska arbetstagare omfattas av samma rättigheter och skyldigheter, arbetsvillkor, arbetarskyddskrav och lagstadgade försäkringar som finländska arbetstagare.

Läs mera

Uppdaterad: