Olika anställningsformer

Sätten att arbeta förändras. Numera har du olika alternativ och möjligheter att få olika uppgifter gjorda i din organisation.

Du kan anställa en arbetstagare i din organisation, men istället för traditionell rekrytering kan du också köpa eller beställa prestationer från en annan företagare eller professionell. Du kan också skaffa hyrd arbetskraft för din tjänst.

Olika sätt att anställa kvalificerad arbetskraft kommer att ge dig flexibilitet inför förändringar på arbetsmarknaden. Det är viktigt att du förstår vilka dina behov är, vilken yrkeskompetens du behöver från arbetstagaren och hur ofta uppgiften upprepas. På så sätt kommer du att kunna hitta den bästa möjliga arbetstagaren för den lediga tjänsten, även på lång sikt.

Av allt utfört arbete betalas antingen lön eller ersättning för arbete. När du beställer ett jobb har du vanligtvis beställaransvar. Det innebär att du har en skyldighet att ta reda på om avtalsparten har fullgjort sina lagstiftade skyldigheter. Beställaransvaret gäller för tillfälliga arbetskontrakt för hyrd arbetskraft och underleverantörskontrakt, men gäller till exempel inte alla enskilda näringsidkare eller hushåll.

Det kan också vara möjligt att beställa affärsverksamhet som volontärarbete, men skatter och annan lagstiftning som rör volontärarbete måste då beaktas.

Som ett hushåll kan du till exempel anställa en personlig assistent, en städare eller en renoverare.

Om du är intresserad av olika sätt att arbeta från arbetssökandes synvinkel, läs mer om att sysselsätta dig själv.

Läs mer
Mer information

Uppdaterad: