Rådgivningstjänster för arbetsgivare och företagare

Rådgivningstjänsterna hjälper både startande och etablerade företag i olika ärenden.

Förutom de landsomfattande rådgivningstjänsterna är de lokala arbets- och näringstjänsternas företagstjänster till företagens stöd.

Tjänsterna är öppna från måndag till fredag mellan klockan 9 och 16.15.

Nationell FöretagsFinland-telefontjänst

0295 020 501 (lna/msa)

Vardagar kl. 9.00–16.15

Avvikande betjäningstider (suomi.fi)

FöretagsFinland-telefontjänsten ger råd till nya och etablerade företag i olika situationer: 

  • Information och råd i allmänna frågor som gäller grundande av företag
  • Information om offentliga företags- och arbetsgivartjänster, bl.a. NTM-centralernas, arbets- och näringsbyråernas, Patent- och registerstyrelsens, Skatteförvaltningens, Business Finlands och Finnveras tjänster samt elektroniska tjänster med anknytning till dem
  • Rådgivning gällande användningen av Jobbmarknaden och Suomi.fi-tjänster
  • Styr vid behov till en annan sakkunnigtjänst

Tjänstebegära

Du kan skicka din fråga med en elektronisk blankett. Vi besvarar din fråga normalt i genomsnitt inom två arbetsdagar.

Kontakta företagsrådgivningen (webropolsurveys.com)

Chatt på finska

Vardagar kl. 9.00–16.00 

FöretagsFinland-telefontjänstens chatt för nya företagare syns på denna sida när en sakkunnig är ledig.

Lokala arbets- och näringsbyråer

Kontakta TE-byrån inom din egen region då du behöver rådgivning eller hjälp i ärenden som berör

  • rekrytering av personal, personalutveckling eller personalomställningar
  • etablering av företagsverksamheten

Arbetsgivar- och företagskundernas telefontjänster betjänar också i områden som ingår i kommunförsöket för sysselsättning. 

Arbets- och näringsbyråernas kontaktuppgifter (toimistot.te-palvelut.fi)

Uppdaterad: