Rådgivningstjänster för arbetsgivare och företagare

Rådgivningstjänsterna hjälper både startande och etablerade företag i olika ärenden. Förutom de landsomfattande rådgivningstjänsterna är de lokala arbets- och näringstjänsternas företagstjänster till företagens stöd. Tjänsterna är öppna från måndag till fredag mellan kl. 9 och 16.15.

Landsomfattande FöretagsFinland-telefontjänst

0295 020 501 (lna/msa)

Vardagar kl. 9–16.15.

FöretagsFinland-telefontjänsten ger råd till nya och etablerade företag i olika situationer: 

  • Information och råd i allmänna frågor som gäller grundande av företag
  • Information om offentliga företags- och arbetsgivartjänster, bl.a. NTM-centralernas, arbets- och näringsbyråernas, Patent- och registerstyrelsens, Skatteförvaltningens, Business Finlands och Finnveras tjänster samt elektroniska tjänster med anknytning till dem
  • Rådgivning gällande användningen av Jobbmarknaden och Suomi.fi-tjänster
  • Styr vid behov till en annan sakkunnigtjänst

Tjänstebegära

Du kan skicka din fråga med en elektronisk blankett. Vi besvarar din fråga normalt i genomsnitt inom två arbetsdagar.

Chatt på finska

Vardagar kl. 9–16.

FöretagsFinland-telefontjänstens chatt för nya företagare syns på denna sida när en sakkunnig är ledig.

Mer information

Lokala arbets- och näringsbyråer

Kontakta arbets- och näringsbyrån inom din egen region då du behöver rådgivning eller hjälp i ärenden som berör

  • rekrytering av personal, personalutveckling eller personalomställningar
  • etablering av företagsverksamheten

Arbetsgivar- och företagskundernas telefontjänster betjänar också i områden som ingår i kommunförsöket för sysselsättning. 

Landsomfattande tjänster som berör arbetstillstånd

Arbetstillstånden behandlas från 15.9.2022 i en landsomfattande enhet. Behandlingen av ärendet förändras inte, men telefonnumret och e-postadressen är gemensamt för alla.

Uppdaterad: