Information om utkomstskydd för arbetslösa

Tjänsten hjälper dig med ärenden som gäller utkomstkydd för arbetslösa. Tjänsten är öppen måndag till fredag mellan kl. 9 och 16.15.

0295 025 510

Telefontjänsten är öppen från måndag till fredag mellan klockan 9–16.15. Priset för samtalet är enligt ditt eget abonnemangsavtal (mobilsamtalsavgift eller lokalnätsavgift). Även kötiden är avgiftsbelagd.

Via vår landsomfattande telefonservice får du hjälp med ärenden som berör arbets- och näringstjänster, sysselsättning, hur du går till väga när du söker till en utbildning, information om studiernas finansieringsmöjligheter samt information om hur våra webbtjänster fungerar. 

Vi hjälper även i frågor som berör arbetssökandes arbetskraftspolitiska förutsättningar om eventuell rätt till arbetslöshetsförmån, hur eventuella studier kan påverka rätten till arbetslöshetsförmån samt hur du går tillväga ifall du fått en utredningsbegäran. 

Återuppringning

Vi betjänar våra kunder i den ordning som samtalen kommer. Ifall det är kö till servicen kan du välja att antingen vänta i kön eller så kan du mellan kl. 9–14.00 bli erbjuden möjligheten att lämna ett ringbud.

Ifall du väljer att lämna ett ringbud, ringer vi upp dig en gång under samma dag, från ett telefonnummer som börjar med 0295. Ifall du erbjuds möjligheten att lämna ett ringbud, rekommenderar vi dig att välja det alternativet. När du ringer till oss får du alltid aktuell information om eventuella störningar i telefonservicen samt hur du ska gå till väga i så fall.

Webbtjänsten Mina e-tjänster tillgänglig 24/7

Du kan sköta så gott som alla dina ärenden i webbtjänsten Mina e-tjänster. Personkunder kan bl.a. anmäla sig som arbetssökande i tjänsten, ändra sina kontaktuppgifter, lämna en utredningsbegäran eller meddela om en ändring i jobbsökningssituationen.

Mina e-tjänster

Chatt

I tjänsten Mina e-tjänster finns en chatt-tjänst som är öppen vardagar mellan kl. 9–16. Chatten fungerar tillsvidare endast på finska. Det är inte möjligt att sköta personliga ärenden i chatten, de kan skötas i Mina e-tjänster eller via telefonservicen.

Uppdaterad: