Kommunikationsanvisningar för Jobbmarknadens samarbetsparter

För att samarbetet ska vara enkelt och behändigt även vad gäller kommunikationen vill vi här erbjuda några grundläggande anvisningar.

1. Jobbmarknaden på samarbetspartners webbplats

Beroende på hur omfattande samarbetet är kan Jobbmarknaden synas på samarbetspartnerns webbplats på två olika sätt:

Utan att gå med i nätverket

Ni kan nämna samarbetet på er egen webbplats till exempel när ni deltar i samarbetsgruppens verksamhet, ordnar evenemang i samarbete med Jobbmarknaden eller deltar i något annat informellt samarbete. Då kan man till exempel skriva: Vi deltar i Jobbmarknadens samarbete.

Efter att ha gått med i nätverket

Efter att ni godkänt Jobbmarknadens anslutningsvillkor kan ni berätta att ni ingår i Jobbmarknadens samarbetsnätverk. Sedan kan ni använda vår partnerlogo som tecken på samarbetet på er webbplats. Om ni vill nämna saken utan att använda logon kan ni till exempel skriva: Vi ingår i Jobbmarknadens samarbetsnätverk.

2. Jobbmarknaden i samarbetspartners kommunikation och marknadsföring

Som samarbetspartner kan ni berätta både för era kunder och för era egna intressentgrupper om Jobbmarknaden, er roll där och de tjänster som ni eventuellt bjuder på Jobbmarknaden. Vi på Jobbmarknaden berättar också gärna i vår egen kommunikation om vad våra samarbetspartner har för sig på Jobbmarknaden.

Kommunikationen om samarbetets natur och parter måste vara tydlig och sanningsenlig:

  • Som partner samarbetar ni med Jobbmarknaden, TE-digi-projektet och UF-centret. Partnerskapet med Jobbmarknaden innebär inte samarbete med arbets- och näringsministeriet eller arbets- och näringstjänsterna.
  • Kommunikationen och marknadsföringen får inte ge intrycket att ni erbjuder era egna tjänster med Jobbmarknadens befullmäktigande.

3. Kommunikation på sociala medier

För tillfället kan man följa Jobbmarknadens inlägg på följande sociala medier:

Ni får gärna dela innehållet på de sociala medierna vidare och också berätta om Jobbmarknaden på era egna kanaler. I inläggen lönar det sig att använda hashtaggen #Työmarkkinatori #Jobbmarknaden. Vi på Jobbmarknaden delar också gärna våra partners innehåll som relaterar till ämnet.

I Jobbmarknadens blogg publicerar vi också texter som skrivits av våra samarbetspartner.

4. Kommunikations- och marknadsföringsmaterial

Som stöd för kommunikationen som berör Jobbmarknaden och vårt samarbete erbjuder vi gott om färdigt material, till exempel bilder, broschyrer, färdiga texter och bakgrundstexter som man själv kan redigera. Senare kommer vi att lägga in alla grundläggande material på Jobbmarknaden där våra partner fritt kan ladda ner dem. Om ni är intresserade av dessa material kan ni beställa dem på adressen viestintapalvelut.keha(at)ely-keskus.fi.

Uppdaterad: