Den arbetssökandes kundservicemodell

Målet med den nya kundservicemodellen som trädde i kraft 2.5.2022 är att ge arbetssökande mer individuellt och tillräckligt stöd i jobbsökningen.

Målet är att arbetssökande ska sysselsättas så snabbt som möjligt. För att främja sysselsättningen ordnas en inledande intervju och jobbsökarsamtal för den arbetssökande.

Mer information

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: