Bedömning av servicebehovet

För varje arbetssökande görs en individuell bedömning av servicebehovet, med vilken man i första hand kartlägger den arbetssökandes färdigheter att få sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden.

Ditt servicebehov bedöms regelbundet i den inledande intervjun, samtal och kompletterande samtal om jobbsökning och när sysselsättningsplanen uppdateras.

Läs mera
Mer information

Om du är finsk medborgare görs bedömningen i Mina e-tjänster. I övriga fall görs bedömningen vid arbets- och näringsbyrån.

I bedömningen utreds vilka tjänster du behöver, vilka eventuella sysselsättningsalternativ du har utifrån din kompetens samt hurdana lämpliga lediga arbetsplatser som erbjuds dig. 

Vid bedömningen beaktas

  • din kompetens och yrkesskicklighet samt dina egna mål för att utveckla dem,
  • din arbets- och funktionsförmåga som påverkar jobbsökningen och sysselsättningen,
  • din förmåga att söka arbete och
  • sannolikheten för att bli arbetslös och för att arbetslösheten drar ut på tiden och
  • andra saker som har en inverkan på sysselsättning. 

Dessutom beaktas till exempel den kompetens som skaffat dig via hobbyverksamhet, dina egna önskemål och mål i bedömningen.

I bedömningen identifieras eventuella brister i din kompetens och de bästa sätten att skaffa kompetens. 

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

 

 

 

 

Uppdaterad: