Inledande intervju och jobbsökningssamtal

Arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket ordnar i mån av möjlighet en inledande intervju för dig inom fem vardagar från att din jobbsökning inleddes.

Inledande intervju

Den inledande intervjun ordnas inom fem dagar från att din jobbsökning inleddes. Intervjun ordnas i regel på arbets- och näringsbyråns eller kommunförsökets verksamhetsställe. Den kan också ordnas på annat sätt av vägande skäl, till exempel på grund av en exceptionellt lång resa för att uträtta ärendet.

Arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket kan alternativt ordna ett kompletterande samtal om jobbsökning där du får en sysselsättningsplan. Den inledande intervjun ska dock ordnas utan dröjsmål efter detta.

Under den inledande intervjun kartläggs din situation och du får en sysselsättningsplan. Under intervjun funderar du tillsammans med din expert på hurdana arbetsplatser du kan söka eller om du behöver skaffa utbildning eller byta bransch.

I den inledande intervjun bedöms också ditt servicebehov. Bedömningen av servicebehovet är en central del av stödet för din sysselsättning och hänvisningen till tjänsterna. 

I den inledande intervjun kommer du också överens om på vilket sätt du uträttar ärenden och håller kontakt med arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket.

Läs mera
Mer information

Samtalen on jobbsökning och kompletterande samtal om jobbsökning.

Arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket ordar samtal och kompletterande samtal om jobbsökning med dig.

Samtalen om jobbsökning

Arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket ska ordna ett samtal om jobbsökning med dig alltid när det har gått tre månader sedan den inledande intervjun eller föregående samtal som ordnas med tre månaders mellanrum. Däremellan söker du jobb självständigt eller deltar i tjänster enligt sysselsättningsplanen.

Samtalen om jobbsökning gäller

  • alla arbetslösa och arbetssökande som hotas av arbetslöshet,
  • deltidsanställda och personer som permitterats genom förkortning av arbetstiden
  • arbetssökande som arbetar i ett lönesubventionerat arbete, deltar i arbetskraftsutbildning eller rehabilitering eller studerar frivilliga studier med arbetslöshetsförmån under högst en månad.

Som arbetssökande är du via samtalen regelbundet i kontakt med en expert vid arbets- och näringsbyrån eller inom kommunförsöket.

Som arbetssökande kan du framföra ett önskemål om hur diskussionen ska ordnas. Samtalet kan ordnas även på andra ställen än på arbets- och näringsbyråns eller kommunförsökets verksamhetsställen, till exempel i lokaler som arbetsplatsen eller läroanstalten erbjuder, per telefon eller via videoförbindelse.

Under samtalet får du stöd för att söka jobb. Dessutom utvärderas resultaten av din jobbsökning och genomförandet av sysselsättningsplanen. I samtalet granskas bedömningen av servicebehovet och du hänvisas till tjänster enligt den.

Sysselsättningsplanen läggs upp och redigeras alltid vid ett samtal om jobbsökning.

Kompletterande samtal om jobbsökning

Efter den inledande intervjun ordnar arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket fem kompletterande samtal med dig under de följande tre månaderna. Man strävar efter att ordna samtalen med två veckors mellanrum. De kompletterande jobbsökarsamtalen ordnas enligt din individuella situation, i synnerhet ditt servicebehov beaktas.

Ett kompletterande samtal om jobbsökning kan också ordnas före den inledande intervjun.

Utöver de samtal om jobbsökning som ordnas med tre månaders mellanrum ordnas för en arbetslös arbetssökande två kompletterande jobbsökarsamtal. Dessa ordnas med sex månaders mellanrum efter att det har gått sex månader sedan den inledande intervjun eller något annat kompletterande jobbsökarsamtal. Dessa kompletterande jobbsökarsamtal gäller dig endast om du är arbetslös arbetssökande och inte deltar i sysselsättningsfrämjande tjänster.

Andra kompletterande jobbsökarsamtal kan ordnas enligt dina behov. I stället för ett kompletterande jobbsökarsamtal kan du också erbjudas annan personlig service som stöder din jobbsökning eller förbättrar dina förutsättningar för sysselsättning.

Samtal om jobbsökning för permitterade

Om du är permitterad kan man utöver den inledande intervjun på din begäran ordna ytterligare fem kompletterande jobbsökarsamtal under de tre första månaderna. Om din permittering har varat i tre månader hålls ett jobbsökarsamtal med dig. Inget samtal ordnas om din permittering håller på att upphöra inom en månad från den planerade tiden för samtalet. Din plikt att söka jobb börjar efter att du har haft ett samtal om jobbsökning och när tre månader har gått sedan uppsägningens början.

Om din permittering har pågått i tre månader kommer man under samtalet överens med dig om hur många arbetsmöjligheter som ska sökas. En person som är permitterad på heltid ska i regel söka efter fyra arbetsmöjligheter under en månad, på grund av att en heltidspermitterad anses vara arbetslös ur utkomstskyddets synvinkel.

Om du har permitterats på deltid tillämpas samma principer på dig som på arbetssökande som arbetar deltid men din plikt att söka arbete börjar först när det har gått tre månader från det första samtalet om jobbsökning.

Kompletterande samtal för permitterade

När du är permitterad kan du få kompletterande samtal om jobbsökning i början av jobbsökningen endast på din begäran.

Du får två kompletterande samtal om din permittering har pågått i sex månader och du är antingen

  • permitterad på heltid eller
  • permitterad på deltid och din arbetstid är mindre än fyra timmar i veckan.

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

 

Uppdaterad: