Sysselsättningsplan

Arbets- och näringsbyråns eller kommunförsökets expert gör tillsammans med dig upp en personlig sysselsättningsplan vars mål är snabb sysselsättning. I sysselsättningsplanen kommer man överens om målen för din jobbsökning, hur du själv främjar din sysselsättning, vilka tjänster du behöver och hur du i fortsättningen sköter dina ärenden med arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket.

Sysselsättningsplanen görs upp med dig under den inledande intervjun eller under det kompletterande samtalet om jobbsökning som sker innan den inledande intervjun.

Genomförandet följs upp under kommande samtal om jobbsökning.

Du hittar din sysselsättningsplan i webbtjänsten Mina e-tjänster. I Mina e-tjänster ska du meddela om genomförandet av de uppgifter som överenskommits i din sysselsättningsplan inom den tidsfrist du fått. Om du inte kan meddela om dessa via Mina e-tjänster kan du också anmäla utförandet av uppgifterna direkt till arbets- och näringsbyrån, kommunförsöket eller telefontjänsten.

Läs mer
Mer information

Olika planer 

Beroende på din situation är din plan en sysselsättningsplan, aktiveringsplan, integrationsplan eller en sektorsövergripande plan. Du gör upp planen tillsammans med en expert vid arbets- och näringsbyrån eller inom kommunförsöket.

Om du har varit arbetslös länge och ditt mål är att förbättra din livskompetens och dina möjligheter att få arbete, gör du tillsammans med en expert vid arbets- och näringsbyrån eller inom kommunförsöket upp en aktiveringsplan eller en sektorsövergripande plan.

Om du är invandrare gör du upp en integrationsplan tillsammans med en expert vid arbets- och näringsbyrån.

Uppgifter som överenskommits i sysselsättningsplanen 

I sysselsättningsplanen antecknas antalet arbetsmöjligheter som ska sökas, dvs. din skyldighet att söka arbete. Målet är att du så snabbt som möjligt ska få sysselsättning på den öppna arbetsmarknaden.   

För att få utkomstskydd för arbetslösa måste du delta i bedömning av servicebehov, uppläggning och granskning av sysselsättningsplan, tjänster dom stöder din jobbsökning och sysselsättning. Du måste aktivt söka arbete eller utbildning och i regel fyra arbetsmöjligheter per månad. I sysselsättningsplanen beaktas att de arbetsmöjligheter som söks ska vara sådana att du har möjlighet att få sysselsättning. Även till exempel eventuell arbetsoförmåga eller arbetsmarknadssituationen i din region beaktas i din sysselsättningsplan. Om det inte finns några arbetsmöjligheter att söka får du ingen skyldighet att söka jobb.

Fullgörande av skyldigheten att söka arbete 

Du kan uppfylla din skyldighet att söka arbete på många olika sätt. Du kan till exempel

  • söka en arbetsplats du själv valt,
  • be om mertidsarbete av den egna arbetsgivaren,
  • utnyttja arbetsmöjligheter som företagare,
  • skapa och publicera en jobbsökningsprofil på Jobbmarknaden och
  • söka andra motsvarande arbetsmöjligheter.

Dessutom kan arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket ge dig arbetserbjudanden. Arbetserbjudandena är förpliktande om din jobbsökning har varat sex månader räknat från den inledande intervjun. Ett arbetserbjudande är inte förpliktande om du före arbetserbjudandet har rapporterat att du har ansökt om ett överenskommet antal arbetsmöjligheter under granskningsperioden.

Sysselsättningsplanens inverkan på utkomstskyddet för arbetslösa 

Som arbetssökande som ansöker om utkomstskydd för arbetslösa ska du följa sysselsättningsplanen och meddela arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket om att planen har genomförts på det sätt som arbets- och näringsbyrån eller kommunförsöket bestämmer. Genomförandet av planen kan påverka ditt utkomstskydd för arbetslösa. 

Du godkänner sysselsättningsplanen tillsammans med en expert vid arbets- och näringsbyrån eller inom kommunförsöket. 

I sysselsättningsplanen ska ni komma överens om

  • hur genomförandet av planen följs upp,
  • tidsfristerna för de överenskomna åtgärderna och hur du meddelar om att de genomförs samt
  • tidsfristen inom vilken du ska meddela om genomförandet av planen.

Drömmer du om ett nytt jobb? Låt Jobbmarknaden hjälpa dig.

Drömmer du om ett nytt steg framåt i din karriär? Vill du hitta ett undangömt jobb? När du skapar och publicerar en jobbsökningsprofil på Jobbmarknaden ger du arbetsgivare som söker arbetstagare en möjlighet att ta kontakt med dig.

Läs mer

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

Uppdaterad: