Karriär och anställning

Funderar du på att välja yrke, komplettera din yrkeskunskap eller byta karriär? Ska du återvända till arbetet efter en längre paus eller avsluta ditt anställningsförhållande eller din karriär?

I helheten Karriär och anställning hittar du information om olika skeden i karriären, om anställningsförhållanden och arbetsavtal samt om partiell arbetsförmåga.

Om du är i början av din karriär eller överväger att byta yrke eller bransch, kan du bekanta dig med vårt innehåll under avsnittet Yrkesinfo.

Om du är intresserad av en karriär utomlands, bekanta dig med sektionen Internationalitet.

  • Vad vill du arbeta med? Yrkesval är aktuellt när du övergår till arbetslivet efter studierna eller vill byta bransch.

  • Det kan kännas svårt att hitta en arbetsplats om du ännu inte har arbetserfarenhet. Många inleder sin karriär med korta anställningsförhållanden, såsom sommarjobb, vikariat eller praktik.

  • Som arbetstagare har du rätt att arbeta utan att diskrimineras. Om du själv upplever eller ser att andra behandlas ojämlikt, berätta om det för din arbetsgivare och vid behov för de myndigheter som behandlar likabehandlingsärenden.

  • Arbetarskydd innebär att de fysiska, psykiska och sociala arbetsförhållandena är under kontroll.

  • En skada eller sjukdom påverkar i allmänhet inte utförandet av arbetet, möjligheterna att få en arbetsplats eller valet av bransch. Ibland kan de dock försämra dina möjligheter att få ett arbete eller behålla din arbetsplats. När du väljer yrke eller utbildning ska du förutom intresse och preferenser också beakta eventuella begränsningar som din funktionsnedsättning eller sjukdom medför.

  • Kom överens om alterneringsledigheten med din arbetsgivare. Alterneringsledigheten är en ledighet på minst 100 och högst 180 kalenderdagar under vilken en arbetslös person anställs som vikarie.

  • Med arbetsförmåga avses en persons individuella förmåga att klara sig i arbetet. Den påverkas bland annat av personens fysiska och psykiska resurser, attityder och kunnande. Olika tjänster hjälper dig när du kartlägger din arbetsförmåga.

  • Det kan bli aktuellt för dig att avsluta ett anställningsförhållande om du vill ha förändringar i ditt arbete, söka nya utmaningar eller om du flyttar till en annan ort. Uppsägning och hävning av anställningsförhållandet är metoder med vilka du kan avsluta arbetet för din nuvarande arbetsgivare.

  • När du närmar dig pensionsåldern kan du fatta ett beslut som passar dig: du kan fortsätta arbeta, gå i deltidspension eller njuta av livet som pensionär. Vi berättar också vad du ska göra om du måste gå i invalid- eller arbetslivspension eller om du blir arbetslös just före pensionsåldern. Man kan också återvända till arbetslivet efter att ha gått i pension.

Uppdaterad: