Organisationer och projekt som stöd till arbetsförmågan

Olika organisationer och projekt erbjuder en massa olika alternativ som stöder sysselsättning och upprätthåller arbetsförmåga. Aktörernas kunskap och kännedom kompletterar de offentliga sysselsättningstjänsterna.

På den här sidan hittar du olika organisationer och projekt, som kan erbjuda till din situation passligt stöd.

Organisationer

Från organisationer vars målgrupp du känner dig höra till, kan du få svar till frågor som gäller till exempel arbetslivet eller studier. Förutom stöd erbjuder många organisationer sysselsättning för personer som har utmaningar med arbetsförmågan.

Mer information

Projekt

Olika projekt ordnar tjänster och verksamhet som ger dig information, rådgivning och annat stöd för att sysselsätta dig och upprätthålla arbetsförmågan.     

Uppdaterad: