I början av karriären

Det kan kännas svårt att hitta en arbetsplats om du ännu inte har arbetserfarenhet. Många inleder sin karriär med korta anställningsförhållanden, såsom sommarjobb, vikariat eller praktik.

Sök modigt jobb

Numera är det vanligt att söka arbete på webbplatser som listar lediga arbetsplatser. Företag och organisationer berättar ofta om sina lediga arbetsplatser också på sina egna webbplatser och kanaler i sociala medier.

När du hittar ett intressant jobb, sök det. Även om du inte får ett jobb får du viktig erfarenhet av att skriva en arbetsansökan eller delta i en arbetsintervju.

Alla jobb är dock inte lediganslagna. Du kan kontakta en arbetsgivare som intresserar dig direkt och lämna in en öppen arbetsansökan.

På Jobbmarknad hittar du tips om hur du skriver en arbetsansökan och förbereder dig inför en arbetsintervju. Du har väl redan tittat på lediga jobb på Jobbmarknad eller gjort en jobbsökningsprofil?

Läs mer

En bra attityd och nätverk kan vara viktigare än erfarenhet

Om du ännu inte har arbetserfarenhet, framhäv din attityd och entusiasm. Många arbetsgivare vill hitta en person som lämpar sig för arbetsgemenskapen och som är redo att lära sig nytt, så lång arbetserfarenhet är inte alltid det viktigaste urvalskriteriet. Din arbetsgivare är i allmänhet beredd att introducera dig i arbetsuppgifterna och kan eventuellt erbjuda även mer omfattande utbildning.

Även nätverken är viktiga i arbetslivet. Av dina bekanta eller din närmaste krets kan du fråga eller få höra om intressanta lediga arbetsplatser. Många utökar sina nätverk vid sidan av studierna, i anställningsförhållanden, frivilligarbete och hobbyer. Du kan också utöka dina nätverk i olika sociala medier. 

Var aktiv under anställningen

Ta också kortvariga anställningsförhållanden, såsom sommarjobb eller vikariat, på allvar. När du utför ditt arbete väl stannar du kvar i din chefs minne och du få jobb även i fortsättningen.

Arbetsgivaren ser i din meritförteckning om du har arbetat på samma arbetsplats till exempel flera somrar i rad. Det brukar betyda att du har blivit omtyckt och gjort ett bra jobb. Å andra sidan är det bra att komma ihåg att arbetsgivaren också kan uppskatta mångsidig erfarenhet av olika arbetsplatser.   

Med hjälp av följande tips kommer arbetsgivaren säkrare ihåg dig under ditt anställningsförhållande.

  • Stöd dina arbetskamrater i arbetet – det kan också hjälpa att lyssna.
  • Lär dig nya saker och var inte rädd för förändring.
  • Om du upptäcker missförhållanden kan du berätta om dem för en arbetskamrat eller chef.
  • Koncentrera dig på lösningarna.
  • Öva på att ge och ta emot både bra och konstruktiv respons.

Under 30-åringar får hjälp av Ungdomsgarantin och Navigatorn

Om du är under 30 år kan du få hjälp med att inleda din karriär av Ungdomsgarantin och Navigatorn.

Syftet med ungdomsgarantin är att främja ungas placering i utbildning och på arbetsmarknaden, förhindra långvarig arbetslöshet och förebygga utslagning.

Navigatorn ger dig hjälp och stöd i frågor som gäller studier, sysselsättning, boende och välbefinnande. Det finns cirka 70 Navigatorer över hela Finland, och vi bedriver verksamhet i alla landskap.

Bäst kan du bekanta dig med Navigatorn på plats under Navigatorns öppettider eller vid en på förhand överenskommen tidpunkt. Mer information finns på Navigatorns webbplats. Dessutom finns många Navigatorer på Facebook och Instagram, en del också på till exempel YouTube, Snapchat och Discord.

Vid Navigatorerna arbetar bland annat karriärvägledare och servicerådgivare samt yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården. Vilka tjänster som Navigatorn erbjuder och vilka yrkesverksamma som arbetar där varierar mellan olika orter. I Navigatorn lyssnar man på dig och du erbjuds stöd för att hitta en lämplig lösning.

Mer information

Den bästa tiden att söka jobb för sommaren är nu

Det lönar sig att börja söka sommarjobb genast i början av året, när det finns flest arbetsplatser.

Läs mer

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Hittade du det du sökte? Ge respons! (europa.eu)

Uppdaterad: