Förmågaren

Prova Förmågaren

Med Förmågaren kan du kartlägga din arbets- och funktionsförmåga och reda ut dina väsentliga styrkor och möjliga utveckligsmål.

Förmågaren delas i följande delområden

  • Bakgrundsinformation (ålder, kön)
  • Välbefinnande (bland annat övrig funktionsförmåga, uppfattning av arbetsförmåga)
  • Delaktighet (deltagande och sociala relationer)
  • Sinne (psykisk funtionsförmåga)
  • Vardag (hur vardagen fungerar)
  • Färdigheter (frågor som gäller ditt kunnande)
  • Kroppen (fyysisk funtionsförmåga)
  • Bakgrundsinformation (bland annat utbildning)
  • Arbete och framtid (bland annat sysselsättning, framtidsförhoppningar)

Fyll i Förmågaren

Det tar 10-20 minuter att fylla i Förmågaren. Svaren sparas inte och resultaten kan inte kopplas ihop med dig. Du kan skriva ut resultatet.

kykyviisari_aloitus_kuvitus

 

Förmågaren har genomförts av Arbetshälsoinstitutets samordningsprojekt Solmu och har finansierats av Europeiska socialfonden (ESF).

Uppdaterad: