Val eller byte av yrke

Vad vill du arbeta med? Yrkesval är aktuellt när du övergår till arbetslivet efter studierna eller vill byta bransch.

Yrkesvalet är ett viktigt beslut, men det avgör inte hela ditt liv. Numera byter man yrke flera gånger under livet, antingen av egen vilja eller på grund av omständigheterna. Man kan bli tvungen att byta yrke till exempel när sysselsättningssituationen eller arbetsförhållandena inom den egna branschen förändras. Vissa däremot studerar ett nytt yrke, eftersom de vill ha variation i vardagen, lära sig nytt eller utveckla sig själva. Hälsorelaterade förändringar är också vanliga orsaker till byte av yrke.

I valet av yrke är det framför allt fråga om vad du vill lära dig att göra. När du väljer lönar det sig att fundera på dina egna värderingar och önskemål. Det är viktigt att kartlägga både sina egna styrkor och begränsningar och fundera på vilka teman man vill arbeta med. Därefter lönar det sig att ta reda på inom vilken bransch och i vilka arbetsuppgifter man kan få arbeta med sina egna intressen och på bästa sätt utnyttja sina egna styrkor.

När du väljer ditt framtida yrke, fundera och ta fördomsfritt reda på vilka möjligheter som erbjuds, vad du skulle vilja arbeta med och vad som skulle vara möjligt för dig. Med hjälp av utbildning kan du utöka dina kunskaper och färdigheter så att du kan sysselsätta dig i uppgifter som intresserar dig.

Du fattar själv dina egna beslut i valet av bransch och yrke. Om du vill ha professionell hjälp och synpunkter som stöd för dina funderingar kan du utnyttja arbets- och näringstjänsternas psykologtjänst för yrkesval och karriärvägledning. Du kan också delta i karriärträning där du funderar på din karriärväg tillsammans med en tränare och andra i samma situation. Om du däremot söker information om utbildningar, kontakta utbildningsrådgivningen.

Tjänster
Läs mera
Mer information

Ett nytt yrke vid sidan av arbetet

Om du redan arbetar och vill skaffa dig ett nytt yrke, fundera på hurdana studier du har tid och energi till och hur en eventuell förändring i inkomstnivån påverkar. Om du inte vill avstå från din nuvarande arbetsplats på grund av studier kan du försöka hitta ett utbildningsprogram som du kan genomföra vid sidan av ditt arbete. 

Att du byter yrke betyder inte nödvändigtvis att du borde byta bransch eller ens arbetsplats. Du kan fråga din arbetsgivare om studieledighet eller om utbildningsprogram som kan genomföras vid sidan av arbetet. När du utvecklar din egen kompetens kan du få nya arbetsuppgifter på din egen arbetsplats.

Läs mera
Mer information

Verktyg som stöd för yrkesvalet

Avsnittet Yrkesinfo på Jobbmarknaden

När du överväger framtida karriäralternativ kan du bekanta dig med olika branscher och yrken i avsnittet Yrkesinfo på Jobbmarknaden. Du kan få tips för din egen situation i intervjuerna och karriärberättelserna som finns i avsnittet.

Läs mera

ForeAmmatti

ForeAmmatti är en omfattande digital tjänst som erbjuder information som stöd för jobbsökning och karriärplanering. I ForeAmmatti hittar du information om olika yrken. Du får till exempel reda på

  • vilka arbetsuppgifterna och genomsnittslönen är för olika yrken,
  • hur många lediga jobb det finns och på vilket håll i Finland
  • hur många andra som söker samma arbetsuppgifter och
  • vilken kompetens arbetsgivarna efterfrågar i sina platsannonser. 
Mer information

Yrkesvalprogrammet AVO

Yrkesvalprogrammet AVO är en helhet av självutvärderingsuppgifter som hjälper i yrkesvalet. Uppgifterna hjälper dig att fundera på dina mål i anslutning till yrke, utbildning och arbete. När du går igenom frågorna i programmet får du utifrån dina svar förslag på yrken som är lämpliga för dig.

Med hjälp av yrkesvalprogrammet AVO kan du

  • fundera på vad du vill arbeta med,
  • bedöma dina styrkor och eventuella begränsningar,
  • utreda med ett intressetest vilka uppgifter du är intresserad av,
  • testa vilka yrken som motsvarar dina önskemål och på vilka grunder,
  • granska yrken som passar dina önskemål samt
  • spara dina resultat och undersöka olika utbildnings- och yrkesalternativ. 
Mer information

Töissä.fi

På webbplatsen Töissä.fi hittar du information om hurdana uppgifter de som studerat vid universitet och yrkeshögskolor arbetar med. Tjänsten produceras av högskolorna.

Mer information

Att bekanta sig med sysselsättningsläget inom olika branscher

När du har hittat en bransch som passar dig lönar det sig att ta reda på sysselsättningssituationen.

På Jobbmarknad kan du bläddra bland lediga arbetsplatser och se hurdana arbetsuppgifter som erbjuds just nu.

Läs mera

Yrkesbarometern

Med hjälp av yrkesbarometern kan du undersöka vilka sysselsättningsmöjligheter det finns i olika områden inom den bransch du valt. I yrkesbarometern hittar du information om arbetsmarknadsläget, sysselsättningsläget och utvecklingsutsikterna för 200 olika yrken. Du kan kontrollera om det råder brist på arbetskraft eller överutbud av arbetskraft i din bransch eller ditt yrke samt hur många arbetslösa och lediga jobb som har funnits under den senaste tiden.

Mer information

Att utbilda sig till ett yrke

När du har hittat ett intressant yrke och funderat på sysselsättningsläget i branschen är det nu dags att ta reda på hurdan utbildning som krävs för att bli sysselsatt i branschen. Den utbildning som yrket kräver kan vara en kort kurs, högskoleexamen eller vad som helst däremellan.

Om du ännu inte har yrkesutbildning är alternativen till exempel att avlägga en yrkesutbildning på andra stadiet, läroavtalsutbildning eller att skaffa en examen vid en yrkeshögskola eller ett universitet. Även vid vissa folkhögskolor kan man avlägga yrkesexamen eller delar av en examen. Mer information om studieplatserna och hur du söker till dem finns på Studieinfo.

Mer information

Företagande som karriäralternativ

Om du funderar på företagande som ett karriäralternativ, kan du delta i en företagarutbildning eller karriärträning. Testa din lämplighet som företagare med ett avgiftsfritt test i Mitt FöretagsFinland.

Läs mera
Mer information

Uppdaterad: