Yrkesval och karriärplanering

Vilket yrke passar dig? Yrkesvalet är ett viktigt beslut, men det avgör inte hela ditt liv. Därför kan vi tala mer omfattande om karriärplanering i olika skeden av livet, eftersom man kan bli tvungen att byta yrke flera gånger antingen av egen vilja eller på grund av omständigheterna, som till exempel att sysselsättningssituationen eller det egna hälsotillståndet förändras.

Utgångspunkten för karriärplaneringen är att ta reda på vad du är intresserad av. Det lönar sig att fundera på vilka önskemål du har om arbetet och hur dina värderingar påverkar yrkesvalet. Dessutom är det viktigt att identifiera både sina egna styrkor och begränsningar. Därefter lönar det sig att skaffa information om olika yrken för att hitta de alternativ som passar dig bäst. Ta reda på vilken utbildning som krävs för uppgifter som intresserar dig. Det lönar sig också att bekanta sig med framtidsutsikterna i branschen och yrket.

Psykologtjänsten för yrkesval och karriärvägledning hjälper dig med dessa funderingar. Du kan också delta i karriärträning där du funderar på din karriärväg tillsammans med en tränare och andra i samma situation. Om du vill ha hjälp av en yrkesutbildad person och synpunkter som stöd för dina funderingar kring utbildningen ska du kontakta AN-tjänsternas utbildningsrådgivning. Personer under 30 år får avgiftsfri hjälp och stöd från Navigatorerna till exempel gällande studier, sysselsättning och boende.

Tjänster
Mer information

Hur hittar jag ett lämpligt yrke?

Det finns många olika yrken och det kan kännas svårt att hitta ett lämpligt yrke eller en lämplig arbetsuppgift. Du kan titta på följande korta videor för att få stöd i dina funderingar.

Efter att du tittat på videorna kan du bekanta dig med olika verktyg för karriärplanering och webbplatser med information.

Yrkesinfo-tjänsten på Jobbmarknaden

I tjänsten Yrkesinfo på Jobbmarknaden kan du bekanta dig med olika branscher och yrken. Yrkesbeskrivningarna innehåller information om kompetenskraven för yrket, lönen och den utbildning som krävs för yrket. Du kan få tips som stöd för ditt eget karriärval från intervjuer med personer som arbetar i olika yrken.

Jobbmarknadens karriärberättelser

I avsnittet Aktuellt på Jobbmarknaden hittar du karriärberättelser där du kan läsa om hur olika människors karriärvägar ser ut och vilka erfarenheter de samlat på sig under sin karriär.

Yrkesvalprogrammet AVO

Med hjälp av yrkesvalsprogrammet AVO kan du fundera på dina egna intressen och önskemål om arbetets innehåll. Slutligen ger programmet förslag på lämpliga yrken enligt dina svar.

Töissä.fi

På webbplatsen Töissä.fi hittar du information om hurdana uppgifter de som studerat vid universitet och yrkeshögskolor arbetar med. Dessutom kan du läsa de utexaminerades berättelser om olika arbetsuppgifter.

Arbetskraftsbarometern

Med hjälp av arbetskraftsbarometern kan du ta reda på vilka sysselsättningsmöjligheter det finns i olika områden inom den bransch du valt. I arbetskraftsbarometern hittar du information om sysselsättningsläget och utvecklingsutsikterna för 200 olika yrken.

Kompetensbehovskompassen

Kompetensbehovskompassen innehåller information om hurdan kompetens som behövs i vårt samhälle och vilka förändringar som kan observeras i kompetensbehoven. Kompetensbehovskompassen innehåller också information om yrkesområden.

Förmågaren

Med Förmågaren kan du kartlägga din arbets- och funktionsförmåga och reda ut dina egna styrkor och möjliga utvecklingsmål.

Att utbilda sig till ett yrke

När du har hittat ett intressant yrke, ta reda på om du behöver utbildning. Det finns många alternativ, eftersom du kan skaffa dig kompetens och utveckla din yrkesskicklighet vid många olika slags läroanstalter samt på många olika sätt, till exempel i när- eller distansundervisning.

Lue lisää

Studieinfo

Studieinfo är en riksomfattande tjänst med utbildningsinformation där du hittar uppgifter om examina, yrken och studier vid olika läroanstalter. Via Studieinfo kan du hitta utbildningsalternativ och söka till utbildningar.

Är du intresserad av företagande?

Du kan också arbeta som företagare. Ta reda på vad som krävs för att bli företagare och om företagandet passar just dig. Om du är intresserad av företagande kan du delta i företagarutbildning eller karriärträning.

Läs mera
Mer information

Uppdaterad: