Stipendiemottagare

Inom kultur och vetenskap kan du sysselsätta dig med hjälp av stipendium till exempel som konstnär eller forskare. Stipendier beviljas av staten samt av privata stiftelser och fonder.

Att söka stipendier för konstnärlig verksamhet 

Centret för konstfrämjande Taike delar årligen ut statsunderstöd i form av stipendier och understöd för skapande av konst. Understöd beviljas såväl enskilda konstnärer som arbetsgrupper och sammanslutningar.

Konstnärsstipendier och arbetsstipendier är avsedda att användas för konstnärligt arbete. Taike beviljar också projektstipendier för enskilda projekt och mobilitetsstipendier för yrkeskonstnärers utlandsresor. Arbetsgrupper kan också få projekt- och mobilitetsstipendier. De special- och verksamhetsunderstöd som Taike delar ut är avsedda för föreningar, fonder, andelslag, kommuner och företag. 

Utbildnings- och kulturministeriet delar ut statsunderstöd bland annat för utbildning, vetenskap, kultur, idrott och ungdomsarbete. Du ska ansöka om understöden separat och beviljandet av dem är prövningsbaserat. Ministeriet beviljar i huvudsak understöd till sammanslutningar. 

I Finland finns dessutom flera privata stiftelser och fonder som beviljar stipendier. Information om ansökningsomgångar om finansiering hittar du på forskning.fi. De flesta instanser som beviljar stipendier har ansökningstider, men en del av understöden kan sökas året runt. 

Mer information

Att söka stipendier för vetenskaplig verksamhet 

Om du arbetar inom vetenskap eller forskning kan du ansöka om stipendium för din utkomst och för utgifter i anslutning till forskning. Du kan få stipendium om du är studerande som avlägger grundexamen eller forskarstuderande. Studerande som avlägger en grundexamen beviljas ofta engångsstipendium, men påbyggnadsstuderande kan beviljas stipendier för en längre tid. Arbetsgrupper kan också få stipendium.  

Information om ansökningsomgångar om finansiering hittar du på forskning.fi. De flesta instanser som beviljar stipendier har ansökningstider, men en del av understöden kan sökas året runt. 

Mer information

Uppdaterad: