Regionalt innehåll och regionsida

På Jobbmarknad kan man sammanställa regionsidor som består av aktuellt innehåll, tjänster, arbetsplatser och temasidor. Regionsidan sammanställs på landskapsnivå; kommunen är urvalsgrund.

Lediga arbetsplatser och tjänster samlas automatiskt på regionsidan utifrån identifikationsuppgifterna. Om man på regionsidan dessutom vill visa aktuellt innehåll eller skapa en temasida kommer man överens om det med Jobbmarknads webbredaktion. Då behövs också en utsedd ansvarig instans som ansvarar för koordineringen av innehållet och administrationen i området och som fungerar som kontaktperson i riktning mot Jobbmarknad.

Meddelanden samt innehållet för aktuella nyheter och temasidorna skickas till Jobbmarknads webbredaktion på adressen tedigi@verkkopalvelut.zendesk.com.

Aktuellt innehåll

Det aktuella innehållet på regionsidorna kan vara aktuella nyheter, evenemang, blogginlägg eller videor från de regionala arbetslivs- och näringsaktörerna. De ska till sina teman anknyta till arbetslivet och svara på Jobbmarknads användares behov av information. Aktuellt innehåll får inte till sin karaktär vara kommersiell marknadsföring av organisationer.

De regionala aktörerna ansvarar för att innehållet går att publicera direkt. Innehållet skickas till Jobbmarknad på det sätt som överenskommits separat med samarbetspartnern. (T.ex. per e-post till Jobbmarknads webbredaktion eller direkt till innehållshanteringssystemet.)

Webbredaktionen ansvarar för att följa upp innehållet, utvärdera det och vid behov begära ändringar.

Servicebeskrivningar

En bra servicebeskrivning är kortfattad och berättar om tjänsten: vad tjänsten erbjuder kunden, vilka villkor den har och hur den fungerar. Eftersom servicebeskrivningarna produceras av många olika organisationer hjälper man läsaren med ett neutralt och tydligt språk. Servicebeskrivningarna är inte marknadskommunikation, utan det primära målet är att få läsaren att känna igen och välja lämpliga tjänster. Man beskriver tjänsten verbalt, lägger till identifikationsuppgifter samt en länk till tjänsten i fråga.

Den organisation som ansvarar för tjänsten beskriver sina tjänster enligt Arbetsmarknadstorgets datamodell. Tjänsterna klassificeras enligt klassifikationen för offentliga tjänster.   

Tjänsterna visas i samband med Jobbmarknads riksomfattande datainnehåll samt på regionsidorna. Det går också att söka tjänster med sökfunktionen.

Temasidor

Med hjälp av temasidorna kan man lyfta fram viktiga teman för området, såsom branschhelheter, särskilda sysselsättnings- eller utbildningsprojekt, servicehelheter för samarbetsnätverk m.m. Temawebbplatsens omfattning och de funktioner som behövs planeras tillsammans med Jobbmarknads webbredaktion. På temasidorna följer man Jobbmarknads allmänna lösningar och använder Jobbmarknads innehållselement. De regionala aktörerna ansvarar för innehållet på temasidorna och levererar dem direkt till Jobbmarknads webbredaktion i publiceringsbar form.

Bilder

På regionsidan och temasidorna kan man använda områdenas egna bilder. Då ansvarar de regionala aktörerna för användarrättigheterna till bilderna och levererar dem i den form som krävs till Jobbmarknads webbredaktion. Om området inte levererar bilder använder webbredaktionen avgiftsfria bildbanksbilder.

  • Regionsidans huvudbild minst 1 800 pixlar bred.
  • Bilder av aktuellt innehåll minst 1 200 pixlar breda.
  • Temasidans huvudbild minst 1 800 pixlar, de övriga bilderna minst 1 200 pixlar breda.
  • Alla bilder har liggande format, filformat .jpeg, .jpg, .png
  • Bilderna skickas till Jobbmarknads webbredaktion i samma meddelande som textinnehållet i anslutning till dem.   

Översättningar och språkversioner

Jobbmarknads riksomfattande innehåll är på finska, svenska och engelska. De regionala aktörerna kan producera innehåll för Jobbmarknad på finska eller svenska. Innehållet publiceras på de språk som produceras av den instans som ansvarar för innehållet i fråga, dvs. alla språkversioner hör till de regionala aktörernas ansvar.