Kommunikationsanvisningar för Jobbmarknads samarbetspartner

För att samarbetet ska vara enkelt och behändigt även vad gäller kommunikationen vill vi här erbjuda några grundläggande anvisningar.

1. Jobbmarknad på samarbetspartners webbplats

Beroende på hur omfattande samarbetet är kan Jobbmarknad synas på samarbetspartnerns webbplats på två olika sätt:

Utan att gå med i nätverket

Ni kan nämna samarbetet på er egen webbplats till exempel när ni deltar i samarbetsgruppens verksamhet, ordnar evenemang i samarbete med Jobbmarknad eller deltar i något annat informellt samarbete. Då kan man till exempel skriva: Vi deltar i Jobbmarknads samarbete.

Efter att ha gått med i nätverket

Efter att ni godkänt Jobbmarknads anslutningsvillkor kan ni berätta att ni ingår i Jobbmarknads samarbetsnätverk. Sedan kan ni använda vår partnerlogo som tecken på samarbetet på er webbplats. Om ni vill nämna saken utan att använda logon kan ni till exempel skriva: Vi ingår i Jobbmarknads samarbetsnätverk.

2. Jobbmarknad i samarbetspartners kommunikation och marknadsföring

Som samarbetspartner kan ni berätta både för era kunder och för era egna intressentgrupper om Jobbmarknad, er roll där och de tjänster som ni eventuellt bjuder på Jobbmarknad. Vi på Jobbmarknad berättar också gärna i vår egen kommunikation om vad våra samarbetspartner har för sig på Jobbmarknad.

Kommunikationen om samarbetets natur och parter måste vara tydlig och sanningsenlig:

  • Som partner samarbetar ni med Jobbmarknad, TE-digi-projektet och UF-centret. Partnerskapet med Jobbmarknad innebär inte samarbete med arbets- och näringsministeriet eller arbets- och näringstjänsterna.
  • Kommunikationen och marknadsföringen får inte ge intrycket att ni erbjuder era egna tjänster med Jobbmarknads befullmäktigande.

3. Kommunikation på sociala medier

För tillfället kan man följa Jobbmarknads inlägg på följande sociala medier:

Ni får gärna dela innehållet på de sociala medierna vidare och också berätta om Jobbmarknad på era egna kanaler. I inläggen lönar det sig att använda hashtaggen #työmarkkinatori #jobbmarknad. Vi på Jobbmarknad delar också gärna våra partners innehåll som relaterar till ämnet.

I Jobbmarknads blogg publicerar vi också texter som skrivits av våra samarbetspartner.

4. Kommunikations- och marknadsföringsmaterial

Som stöd för kommunikationen som berör Jobbmarknad och vårt samarbete erbjuder vi gott om färdigt material, till exempel bilder, broschyrer, färdiga texter och bakgrundstexter som man själv kan redigera. Senare kommer vi att lägga in alla grundläggande material på Jobbmarknad där våra partner fritt kan ladda ner dem. Om ni är intresserade av dessa material kan ni beställa dem på adressen viestintapalvelut.keha(at)ely-keskus.fi.