Alueelliset sisällöt ja aluesivu

Työmarkkinatorille voidaan koostaa aluesivuja, jotka muodostuvat ajankohtaissisällöistä, palveluista, työpaikoista ja teemasivuista. Aluesivu koostetaan maakuntatasoisesti; valintaperusteena on kunta.

Alueella avoinna olevat työpaikat ja tarjolla olevat palvelut kootaan aluesivulle automaattisesti tunnistetietojen perusteella. Mikäli aluesivulla halutaan lisäksi näyttää ajankohtaissisältöjä tai luoda teemasivu, sovitaan siitä Työmarkkinatorin verkkotoimituksen kanssa. Tällöin tarvitaan myös nimetty vastuutaho, joka vastaa sisältöjen ja ylläpidon koordinoinnista alueella ja toimii yhteyshenkilönä Työmarkkinatorin suuntaan.

Yhteydenotot sekä ajankohtaissisältöihin ja teemasivuihin tarkoitettu sisältö toimitetaan Työmarkkinatorin verkkotoimitukseen osoitteella tedigi@verkkopalvelut.zendesk.com.

Ajankohtaissisällöt

Aluesivuilla olevat ajankohtaissisällöt voivat olla alueellisten työelämä- ja elinkeinotoimijoiden ajankohtaisuutisia, tapahtumia, blogikirjoituksia tai videoita. Niiden tulee aiheiltaan liittyä työelämään ja vastata Työmarkkinatorin käyttäjän tietotarpeisiin. Ajankohtaissisällöt eivät saa olla luonteeltaan organisaatioiden kaupallista markkinointia.

Aluetoimijat vastaavat siitä, että sisällöt ovat suoraan julkaisukelpoisessa muodossa. Ne toimitetaan Työmarkkinatorille yhteistyökumppanin kanssa erikseen sovitulla tavalla. (esimerkiksi sähköpostitse Työmarkkinatorin verkkotoimitukseen tai suoraan sisällönhallintajärjestelmään vietynä.)

Sisältöjen seuranta, niiden arviointi ja tarvittaessa muutosten pyytäminen ovat verkkotoimituksen vastuulla.

Palvelukuvaukset

Hyvä palvelukuvaus on tiivis ja kertoo palvelusta keskeiset asiat: mitä palvelu asiakkaalle tarjoaa, mitä ehtoja sillä on ja miten toimia. Koska palvelukuvauksia tuottavat monet eri organisaatiot, autetaan lukijaa käyttämällä neutraalia ja selkeää kieltä. Palvelukuvaukset eivät ole markkinointiviestintää, vaan ensisijaisena tavoitteena on saada lukija tunnistamaan ja valitsemaan itselleen sopivat palvelut. Palvelu kuvataan sanallisesti, siihen lisätään tunnistetietoja sekä kyseiseen palveluun johtava linkki.

Palvelusta vastaava organisaatio kuvaa palvelunsa Työmarkkinatorin tietomallin mukaisesti. Palvelujen luokittelussa käytetään julkisten palvelujen luokitusta.   

Palveluja näytetään Työmarkkinatorin valtakunnallisten tietosisältöjen yhteydessä sekä aluekohtaisesti alueellisilla sivuilla. Palveluja voi myös hakea haulla.

Teemasivut

Teemasivujen avulla voidaan nostaa esille alueelle merkittäviä teemoja, kuten toimialakokonaisuuksia, erityisiä työllisyys- tai koulutushankkeita, yhteistyöverkostojen palvelukokonaisuuksia ym. Teemasivuston laajuus ja siinä tarvittavat toiminnallisuudet suunnitellaan yhdessä Työmarkkinatorin verkkotoimituksen kanssa. Teemasivuilla noudatetaan Työmarkkinatorin yleisiä ratkaisuja ja käytetään Työmarkkinatorin sisältöelementtejä. Aluetoimijat vastaavat teemasivujen sisällöistä ja toimittavat ne Työmarkkinatorin verkkotoimitukseen suoraan julkaisukelpoisessa muodossa.

Kuvat

Aluesivulla ja teemasivuilla voidaan käyttää alueiden omia kuvia. Tällöin aluetoimijat vastaavat kuvien käyttöoikeuksista ja toimittavat ne vaaditussa muodossa Työmarkkinatorin verkkotoimitukseen. Jos alue ei toimita kuvia, verkkotoimitus käyttää maksuttomia kuvapankkikuvia.

  • Aluesivun pääkuva vähintään 1800 pikseliä leveä.
  • Ajankohtaissisältöjen kuvat vähintään 1200 pikseliä leveitä.
  • Teemasivun pääkuva vähintään 1800 pikseliä, muut kuvat vähintään 1200 pikseliä leveitä.
  • Kaikki kuvat ovat vaakamuotoisia, tiedostomuodot ovat .jpeg, .jpg, .png. 
  • Kuvat lähetetään Työmarkkinatorin verkkotoimitukseen samassa viestissä niihin liittyvien tekstisisältöjen kanssa.   

Käännökset ja kieliversiot

Työmarkkinatorin valtakunnallisten sisältöjen kielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Alueelliset toimijat voivat tuottaa Työmarkkinatorille tarkoitetut sisällöt suomen tai ruotsin kielellä. Sisällöt julkaistaan kyseisestä sisällöstä vastaavan tahon tuottamilla kielillä, toisin sanoen kaikki kieliversiot ovat alueen toimijoiden vastuulla.