Drömmer du om ett nytt jobb?

Låt Jobbmarknaden hjälpa dig.

Drömmer du om ett nytt steg framåt i din karriär? Vill du hitta ett undangömt jobb? När du skapar och publicerar en jobbsökningsprofil på Jobbmarknaden ger du arbetsgivare som söker arbetstagare en möjlighet att ta kontakt med dig.

 • Jobbsökningsprofil
 • Fem skäl att skapa och publicera en jobbsökningsprofil redan idag

 • Arbetsgivarna kan direkt ta kontakt med dig

  När du publicerar din jobbsökningsprofil kan de arbetsgivare som söker arbetstagare på Jobbmarknaden ta kontakt med dig angående deras lediga arbetsplatser. På så sätt kan du få ett jobb som inte kan sökas offentligt.

 • Du kan anonymt söka jobb

  Jobbsökningsprofilen är anonym om du inte själv bifogar länkar till exempel till dina konton i sociala medier.

 • Du får arbetsplatsförslag som är skräddarsydda för dig

  Ju mer information du har i din jobbsökningsprofil, desto lämpligare förslag får du på lediga arbetsplatser.

 • Du kan även söka jobb internationellt via EURES-portalen

  Drömmer du om en internationell karriär? Du kan enkelt lägga till din jobbsökningsprofil i EURES-portalen och få förslag på lämpliga arbetsplatser även utanför Finland.

 • En artificiell intelligens hjälper dig beskriva din kompetens

  Jobbmarknadens funktioner som baserar sig på artificiell intelligens hjälper dig att beskriva din kompetens, eftersom den utifrån den information du fyllt i föreslår nyckelord som passar dig och som underlättar verbaliseringen av den egna kompetensen.

 • Följ anvisningarna eller se på videon för att se hur jobbsökningsprofilen skapas (på finska)

  Innehållet kan inte visas på grund av inställningarna för cookies. Tillåt cookien för Marknadsföring för att se innehållet.

  Känns det tungt att söka jobb via traditionella jobbsökningar som erbjuder tiotusentals arbetsplatser? Profilen för Jobbmarknadens personkunder förnyades i november 2020 och är ett behändigt verktyg för att få förslag på arbetsplatser som lämpar sig för användarens kunnande, arbetserfarenhet och önskemål. Skapa en profil redan idag om du vill få förslag på lämpliga arbetsplatser eller ta emot kontakter från arbetsgivare.

  1. Logga in på Jobbmarknaden. Vi värnar om datasäkerheten och dina personuppgifter och därför sker inloggningen med nätbankskoder, mobilcertifikat eller e-post.
    
  2. Vi ber dig om några grundläggande uppgifter, till exempel din e-postadress. Du kan också välja om du vill ha meddelanden till din e-post om hur Jobbmarknaden utvecklas.
    
  3. Gå till fliken ”Jobbsökningsprofil”. Där kan du fylla i tre separata punkter.  
   • Under ”Kunskaper och färdigheter” kan du berätta om dina kunskaper och önskemål samt till exempel om dina språkkunskaper och yrkeskvalifikationer.
   • Under ”Introduktion” kan du fritt berätta om dig själv, meddela när du är ledig att inleda ett nytt arbete och var du i första hand söker jobb.
   • Under ”Arbetserfarenhet och utbildning” kan du skapa tidslinje för din arbets- och studiehistoria. Du kan separat bestämma vilka arbetserfarenheter du vill betona när du söker nya jobb.
  4. Profilen sparar det du fyllt i automatiskt. Redan utifrån några uppgifter som du fyllt i börjar du få förslag på lämpliga arbetsplatser under fliken "Jobbrekommendationer". Ju mer du fyller i din profil, desto lämpligare jobbförslag kommer du att få.
    
  5. De arbetsgivare som skapar platsannonser på Jobbmarknaden får på samma sätt förslag på lämpliga arbetssökande till sina arbetsplatser. Om du vill att de arbetsgivare som använder Jobbmarknaden ska se din profil på sin rekommenderade lista och kontakta dig, ska du publicera din profil under "Förhandsgranska och publicera". Följ med din e-post, eftersom det är dit arbetsgivarna skickar sina kontaktförfrågningar.

  Ibland kan det också uppstå utmaningar när man fyller i profilen. Termerna i jobbrekommendationerna baserar sig på en europeisk yrkes- och kompetensordlista, som tyvärr inte har alla yrken som är kända i Finland eller kompetens i anslutning till dem. Låt detta inte hindra dig från att fylla i din profil, utan välj så lämpliga yrkesbeteckningar och kompetenstermer som möjligt. Du kan bekanta dig med yrkesbeteckningarna och termerna på ESCO-yrkesordlistans webbplats.

  På sidan ”Jobbrekommendationer” får du förslag utifrån de uppgifter som du har fyllt i i din profil. Den bakomliggande tekniken och matchningarna utvecklas fortlöpande. Om du vill kan du läsa mer om matchningen på sidan ”Så här fungerar matchningen".

  Det lönar sig att skapa en jobbsökningsprofil! Det är lätt att uppdatera en ifylld profil an eftersom kunnandet, erfarenheten eller studierna avancerar.

  Skapa jobbsökningsprofil

  Katso ohjevideo profiilin luomisesta

  Innehållet kan inte visas på grund av inställningarna för cookies. Tillåt cookien för Marknadsföring för att se innehållet.

  På Jobbmarknaden identifierar man sig i regel med hjälp av den riksomfattande Suomi.fi-identifikationen. Användare som inte har möjlighet till stark autentisering kan logga in på Jobbmarknaden med e-post.

  På Jobbmarknaden kan användarna bläddra bland datainnehåll och arbetsplatser utan att logga in i tjänsten. När användaren vill skapa en jobbsökningsprofil eller publicera en arbetsplatsannons ska hen ändå identifiera sig på Jobbmarknaden. Identifieringen sker i regel med hjälp av Suomi.fi-identifieringstjänsten. Om användaren är medborgare i ett annat EU-land än Finland använder hen eIDAS-identifikation som främsta identifieringssätt. Via Suomi.fi-identifikationen kommer man också åt eIDAS. 

  Om användaren inte har möjlighet att använda Suomi.fi-identifikation går det att logga in i tjänsten med e-post. Med e-postinloggning kan användaren skapa en jobbsökningsprofil och söka lämpliga arbetsplatser men inte uträtta myndighetsärenden, använda arbetsgivartjänster eller anmäla hushållsarbetsplatser.

  Suomi.fi-identifikation 

  Suomi.fi-identifikation är en riksomfattande tjänst för stark autentisering. Med hjälp av tjänsten kan kunden logga in i finländska elektroniska tjänster inom den offentliga förvaltningen. Identifikationen används i alla tjänster där användarens identitet måste kontrolleras. Det är datasäkert att använda de elektroniska tjänsterna efter att identifieringen är gjord. 

  Identifieringen på Jobbmarknaden sker i regel via Suomi.fi-tjänsten. Inloggning på Jobbmarknaden kan göras med finländska bankkoder, mobilcertifikat och certifikatkort. Dessutom används identifieringssätt för utländska medborgare.  

  På Jobbmarknaden kan du alltså identifiera dig med 

  • finländska bankkoder, 
  • mobilcertifikat, 
  • certifikatkort, 
  • sådana identifieringsverktyg från andra länder som har godkänts för gränsöverskridande identifiering i Europa.

  Suomi.fi-tjänsten erbjuder många olika sätt att identifiera sig på. Det finns dock i synnerhet internationella experter som inte kan identifiera sig med finländska eller utländska identifieringssätt. De kan använda e-postinloggning.  

  Logga in med e-post

  Obs! Autentisering med hjälp av Sinuna-identifikationen har upphört och ersätts av e-postinloggning. Om du tidigare har använt Sinuna-identifikation och använder samma e-postadress vid e-postinloggning, kvarstår dina profiluppgifter även i det nya inloggningssystemet.

  E-postinloggning gör det möjligt att identifiera sig på Jobbmarknaden för de användare som inte har möjlighet till stark autentisering. Inloggning med e-post grundar sig på en engångskod som kommer till e-posten. Användarens integritetsskydd är garanterat, eftersom tjänsten inte samlar in eller förmedlar överflödig information om användaren. 

  E-postinloggning på Jobbmarknaden är endast avsett för dem som inte har möjlighet till stark autentisering. 

  En användare som identifierat sig via e-post kan 

  • skapa en jobbsökningsprofil, 
  • få arbetsplatsförslag som baserar sig på profilens uppgifter och 
  • dela jobbsökningsprofilen i EURES-tjänsten. 

  Eftersom uträttandet av myndighetsärenden i Finland kräver stark autentisering är det inte möjligt att uträtta myndighetsärenden via webbtjänsten för dem som identifierat sig via e-post. För dem som har loggat in via e-post är det inte heller möjligt att kopiera jobbsökningsprofilen till myndighetsärenden. Dessutom har uppgörandet av en arbetsplatsannons för hushållsarbetsgivare uteslutits för användare som identifierat sig via e-post. Om användaren skapar en jobbsökningsprofil med e-postinloggning och senare vill övergå till att använda Suomi.fi-identifikation, överförs inte tidigare skapade uppgifter utan de måste skapas på nytt.

  Logga in
  Mer information