Työmarkkinatori saameksi

Tältä sivulta löydät tietoa työelämästä saamenkielillä

Be-bálvalusat.fi –siiddut leat ollašuhtton suomagillii, ruoŧagillii ja eaŋgalsgillii.
Te-palvelut.fi -šiijđoh láá olášuttum suomâkielân, ruotâkielân já eŋgâlâškielân.
Te-palvelut.fi –seiddõs lij čõõđtum lääʹddǩiõlle, ruõššǩiõʹlle da eŋŋlõsǩiõʹlle.