Työvoiman saatavuus ja kohtaanto

Työvoiman saatavuus ja kohtaanto -raportilla voit tutustua eri toimialojen ja ammattien työmarkkinatilanteen kehitykseen maakuntatasolla.

Mitä raportti sisältää?

Raportin avulla saat esimerkiksi esille listaukset maakuntasi työvoimapula-ammateista. Voit tarkastella myös, missä ammateissa on työvoiman ylitarjontaa tai missä ammateissa on kohtaanto-ongelmia, eli tilanteista, joissa on samanaikaisesti paljon työttömyyttä mutta myös avoimia työpaikkoja. Raportilta löydät tietoa myös eri ammattien palkkatasosta ja avoimien työpaikkojen piirteistä.

Käytössäsi on erilaisia visualisointeja, kuten karttakuvioita, Beveridge-kuvioita, ammattilistauksia ja palkkikaavioita.

Raportti yhdistää tietoa eri ammattiryhmien työllisyydestä, työttömyydestä, työvoimasta, avoimista työpaikoista ja palkoista. Tiedot ovat peräisin työ- ja elinkeinoministeriön työvälitystilastoista, Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastoista, Avoimet työpaikat -tilastosta, Palkkarakenne-tilastosta sekä Tulorekisterin Palkat ja palkkiot -tilastosta. Raportti sisältää eri rekistereistä yhdisteltyjä tietoja vuoden 2014 heinäkuusta alkaen.

Tukipyynnöt ja kysymykset

Tekniset kysymykset

KEHA-keskus, Mylly tekninen tuki: mylly.tekninentuki@ely-keskus.fi

Raportin sisältöihin liittyvät kysymykset

KEHA-keskus, Tiedolla johtaminen: tietopalvelu.keha@ely-keskus.fi

Tietolähteet

  • Työvälitystilasto 1910. Työnhakija-asiakkaiden kuukausitiedot (koko aineisto)
  • Työnvälitystilasto 2910. Avoimien työpaikkojen kuukausitiedot (koko aineisto)
  • Työlliset, Tilastokeskus, erillistilattu aineisto
  • Palkkatiedot, Tilastokeskus, erillistilattu aineisto
  • Tulorekisteridatat, Tilastokeskus, erillistilattu aineisto

Luokitukset

  • Toimialaluokitus OEF-toimialaryhmittely
  • Maakunta-kuntaluokitus (Tilastokeskus)
  • Ammattiluokitus (Tilastokeskus)

Aineiston päivittäminen

Aineisto päivitetään kuukausittain työvälitystilastojen julkaisupäivän yhteydessä. Erillistilauksena tehtyjen tietojen päivitysten ajankohdat vaihtelevat.